Растителна защита, торове, семена

Гранстар Супер, Кредо, Аканто плюс на ДюПон – ефикасна и безкомпромисна растителна защита в житни култури

2017-08-01 

На Откритите дни 2017, стотици  земеделски производители и аграрни експерти от всички региони  на страната имаха възможност да посетят перфектни демонстрационни полета, организирани от екипа на ДюПон Растителна защита България, съвместно с ДюПон Пионер Семена, където  се запознаха в реални условия с качествената растителна защита с иновативните и надеждни продукти, предлагани от компанията. Екипът, верен на мисията на ДюПон – да инвестира в устойчивото земеделие, представи на производителите практически растителнозащитни технологии, които работят в посока повишаване на качеството и добивите от основните полски култури у нас: пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Експертизата на екипа, отчитайки особеностите на отделните производствени региони в страната, предлага конкретни решения и консултации, което пролича и от ангажираното внимание на земеделците, участвали в откритите дни.

Опитните варианти на демополето с пшеница, царевица и слънчоглед в землището на гр. Славяново, Плевенска област,  и приложената там растителна защита, бяха представени с  голяма практическа насоченост от Маргарита Петкова, Търговски представител на ДюПон Растителна защита за Централна и Североизточна България (Плевен, Ловеч и Кнежа).

ПШЕНИЦА

Резюме от презентацията:

Експертите на ДюПон съзнателно,  за втора поредна година са засели пшеницата на същата опитна парцела, за да се създаде по-висок инфекциозен фон (б.р. – наличие на повече патогени от болести по пшеницата). Целта  е да покажат на производителите как, в реални условия, работят продуктите на компанията. За сеитба са използвани сортове от чуждестранна и от българска селекция. Констатирано е, че ако през миналата година по чуждите сортове не е имало нападение от никакви болести, то тази година – напълно обратно – те са нападнати от повече болести, за разлика от българските.

Растителнозащитната технология, приложена в първия вариант на опитното поле с пшеница, е следната: първо третиране с хербицида Гранстар Супер в резервоарна смес с фунгицида Кредо,  и второ третиране - с фунгицида Аканто Плюс.

Гранстар Супер, благодарение на двете си активни вещества, оказва много добра защита на пшеницата от изключително широк спектършироколистни плевели (над 70 вида). Най-добър ефект с него се постига, когато плевелите се третират в  ранни фази от развитието им. За успешен контрол с лепка, хербицидът трябва да се приложи в ранна фаза от развитието на плевела – 3-ти прешлен. Справя се отлично с теменужка, с повитицевидно фасулче и други проблемни плевели. Към момента, на пазара, това е един от най-селективните продукти по отношение на културните растения и се е превърнал в еталон за селективност.

Фунгицидът Кредо е приложен за първо третиране, заедно с Гранстар Супер (б. р. – резервоарна смес). Той е един от най-ефикасните фурнгциди за борба с болести по житните. Притежава  предпазно (контактно) и лечебно действие, и газов ефект.С листните фитопатоени при пшеница и ечемик се справя перфектно. Кредо е фунгицид от „висша класа” и към него, в световен мащаб, няма проявена резистентност от болести. Това е фунгицидът, който е най-предпочитан от производителите за ечемик, съобщи М. Петкова. Прилага се в доза 150 мл/дка.

За второ фунгицидно третиране на опитната парцела е използван  Аканто Плюс – нов стробилуринов фунгицид на ДюПон, с ефективен контрол върху широк спектър от болести по пшеница и ечемик. Той също е продукт от висшата класа фунгициди на фирмата и който най-бързо свършва на пазара, поради голямата си ефикасност, при това с доста атрактивна цена за фермерите, информира Петкова. Аканто Плюс вече има регистрация и в слънчоглед, и рапица. На втория опитен вариант с пшеница за първо фунгицидно третиране е приложен Аканто Плюс, но в доза 50 мл/дка.

ДюПон показа и действието на фунгицида Аканто. Това е чист пикоксистробин, който при условията на тази година може да бъде приложен самостоятелно в първо фунгицидно пръскане на пшеницата, като предпазва от всички икономически важни болести. Предлага се на много добра цена. В години с много висок инфекциозен натиск, каквато беше 2016 г., Аканто може да се комбинира  с чист триазолов фунгицид на база тебуконазол или епоксиконазол. Или, използването само на Аканто, е за земеделци, които подхождат творчески към растителната защита и търсят икономически изгодни решения, коментира М. Петкова.

 

Маргарита Петкова отправи препоръки и даде ценни практически съвети на фермерите. Тя подчерта, че комбинации от фунгициди от групата на стробилурините и от  групата SDHI не действат на фузариум по класа, независимо, че има такива твърдения.  При по-неустойчиви на фузариум сортове, тя посъветва фермерите сами да си направят комбинация с помощта на специална експертиза. Препоръча също на производителите да не отварят голям прозорец между първо и второ фунгицидно третиране при житните.  При добри условия, без съществен натиск от болести, първият фунгицид защитава посева не повече от 25-27 дни. При просрочване, се получават пропуски - и във флаговия, и в подфлаговия лист се появят признаци на заболявания. От личен опит експертката сподели, че ако трябва, по-добре е да се забави първото третиране, отколкото да се отваря широк времеви прозорец между двете пръскания с фунгициди при житните.

На полето фермерите се увериха и в безкомпромисното действие на новият фунгицид Сиелекс  и новият хербицид Омнера, който ДюПон ще предложи  през 2018 г. на българския пазар в житни култури.