Растителна защита, торове, семена

Обеззаразяването на семената на житните култури – изключителен фактор в технологията за производството на зърно

2017-09-05 

Подготовката за сеитбата на есенно-житните култури започва през септември. Растителната защита заема важно място сред факторите, определящи количеството и качеството на добивите. От съчетаването на агротехнически и химически мерки се регулира числеността на вредителите и плевелите.

Добри агротехнически практики:

- правилно сеитбообръщение с редуване на житни и окопни култури, за да се избегне опасността от натрупване и запазване на фитопатогенни микроорганизми по корените на растенията, почвени неприятели, едногодишни и многогодишни плевели;

- при качествената почвена обработка се заорават и минерализират растителните остатъци, които съхраняват фитопатогените, унищожава се голяма част от ходовете на полевката, намалява се числеността на житните бегачи, житните мухи, цикадки, житните оси; създават се много добри условия за качествена сеитба и дружно поникване на семената;

- чрез балансираното торене с минерални азотни, фосфорни и калиеви торове житните растения формират здрави стъбла, устойчиви на болести, на ниски температури, на полягане;

-  за сеитбата се подбират семена, добити от семепроизводни посеви, здрави и качествени;

- важно е точно спазване на сроковете за сеитба на пшеницата и ечемика- за Северна България 5-и-10-и октомври; за Южна България- за ечемик-10-15 октомври; за пшеница-15-20 октомври; при надморска височина 600 м в предпланинските и планински райони - за пшеница 25-30 септември; за ечемик -1-5-и октомври;

- да се спазва дълбочината на сеитба между 4 и 6 см; ако засяването е по-дълбоко, растенията поникват бавно, имат слаба жизненост, масово се нападат от почвени патогени; ако сеитбата е плитка, формира се слаба кореновата система, растенията измръзват лесно, има „изтегляне” на растения;

- да се спазва точно сеитбената норма, защото по-гъстите посеви се нападат по-често от брашнеста мана, кореново гниене и други;

Обеззаразяване на семената с продукти за растителна защита

Следващата стъпка от технологията за отглеждане на пшеница и ечемик е обеззаразяване на семената с фунгициди, за да се ограничи развитието на икономически опасни семепреносими болести, като главни (твърда и праховита), фузариоза, ленточна болест по ечемика и други.  Третирането на семената с фунгициди е единственият начин за борба с тях; срещу главните и ленточната болест няма регистрирани химически средства за пръскане на посевите през вегетацията.

Семената от пшеницасе третират срещу причинителите на твърда и праховита главня с един от регистрираните фунгициди, като дозата е за 100 кг семена и до 4 литра вода, според указанията на компанията, производител на продукта (мокро обеззаразяване):

Винсит КС - 100 мл за масов посев и срещу  загиване на кълновете от Фузариум и 150 мл – за семепроизводен посев; Винсит Ф - 100 мл; Витавакс 2000/Анкор/Витавакс Роял - 200 мл за масов посев и 300 мл – за семепроизводен; Витавакс 2000/ Витавакс Роял  - 300 мл и срещу загиване на кълновете; Дивидент Формула М- 150 мл срещу твърда главня и фузарийно кореново гниене; 167-200 мл срещу вджуджаваща и праховита главня; 187,5-200 мл срещу септориоза; Дивидент стар 036 ФС- 100 мл; Дифенд ФС- 200 мл; Дифенд екстра- 200 мл и с/у фузариоза; Кинто плюс -150 мл и 200 мл с/у фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Интерест – 200 мл; Ламадор 400 ФС- 20 мл и с/у фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Максим 025 ФС-200 мл+ 800 мл вода-1000 мл раб. разтвор и фузарийно кореново гниене, снежна плесен, септориоза; Максим стар 025 ФС-100-150 мл и с/у фузарийно кореново гниене, хелминтоспориоза, снежна плесен, петносване на плевите; Ориус 6 ФС(Протектор 6 ФС)- 35 мл с/у праховита главня; 50 мл с/у твърда главня; Раксил 060 ФС - 35; 50 мл; Раксил ултра 120 ФС-25 мл; Реал 300 ФС- 17 мл; Ранкона 15 МЕ-100 мл; Редиго про 170 ФС-50 мл с/у твърда и праховита главня; 66,7 мл с/у фузарийно гниене и снежна плесен; Систива 333 ФС- 75 - 150 мл + обеззаразителя  Премис, в доза 150 мл/100 кг семенас/у листни петна, дрешлера, брашнеста мана, снежна плесен; Юнта куатро ФС- 160 мл-работен р-р 820 мл и с/у фузарийно кореново гниене, шведска муха, житен бегач, телени червеи.

Семената от ечемиксе третират срещу причинителите на праховита главня и ленточна болест с един от регистрираните фунгициди, като дозата е за 100 кг семена и до 4 л вода: Винсит ФС- 150 мл; Ранкона 15 МЕ -133 мл/100 кг семена; Ранкона и Микс – 100 мл/100 кт семена; Витавакс 200 ФФ-250 мл; Дивидент стар 036-150 мл; Дивидент Формула М (Дивидент 030 ФС) - 150 мл и с/у фузарийно кореново гниене; 200 мл с/у ленточна болест; Ламадор 400 ФС- 20 мл и с/у мрежести петна, фузарийно кореново гниене, снежна плесен;  Ламадаор Про- 50 мл/100 кг семе срещу фузарийно кореново гниене, снежна плесен, ленточна болест, главни, мрежести петна; Максим 025 ФС- 200 мл и с/у фузарийно кореново гниене; Ранкона 15 МЕ- 133 мл срещу снежна плесен и кореново гниене (Fusrium sp.); Реал 300 ФС-20 мл с/у праховита главня; Сейвидж 5 ФС (Ориус 5 ФС)-150 мл; Раксил стар ФС (Ламадор про)-50 мл; Максим стар 025 ФС- 150-200 мл и с/у фузарийно гниене, снежна плесен, мрежести петна, покрита главня; Юнта куатро ФС-160 мл и с/у житен бегач, шведска муха и др; Систива 333 ФС- 75 мл + обеззаразителя Премис, в доза 150 мл/100 кг семе с/у , ринхоспориум по ечемик, мрежести петна, брашнеста мана, снежна плесен.

При сеитба на площи с регистрирано нападение от житни бегачи и по-висока численост от предходни години, при монокултурно отглеждане на пшеница или на повторки, семената могат да се третират с Крайцер 350 ФС-100 мл + 200 мл вода/ 100 кг семе с цел растенията да се предпазят от неприятелите в началните фази от развитието им.

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 9/септември 2017 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.