Растителна защита, торове, семена

Подгответе Вашите растения за всяко развитие на събитията!

2017-10-03 

Листното подхранване на рапица и житни с микроелементи е препоръчително мероприятие през есента и задължителна част от земеделската технология през октомври и ноември за онези стопани, които са ориентирани към по-висок добив и качество. 

Трябва да бъде изрично подчертано,  че добивът при рапица се залага изключително през есента, а при житни се повлиява в най-висока степен от подхранването в началото на братене.

Конкретни микроелементи като Бор (Сяра и Манган) при рапица и Манган (Мед и Цинк) при житни играят решаваща роля за по-доброто презимуване на културите и по-лесното възстановяване в началото на годината от неблагоприятните зимни условия. Колкото по-здраво и по-добре развито излезе растението от зимата , толкова по-бързо ще стартира вегетацията и толкова по-устойчиво ще бъде развитието му до жътва. Стресови ситуации, като студ в съчетание със суша или с прекомерна влага, могат да бъдат лесно преодолени  с превантивно използване на Аминозол®.

Специалистите от Лебозол съветват да подготвите Вашите растения за всяко възможно развитие на климатичните условия като ги подхраните още през есента с най-важните за тях хранителни елементи, а именно:

Бор (В)

Безспорно е значението на Бор като хранителен микроелемент за рапицата. За формирането на добив от 350 кг/дка, рапицата има нужда от 30-50 г/дка Бор, като половината от това количество се усвоява през есента. Освен културно обособената необходимост от Бор този елемент участва директно в редица физиологични функции на растението като клетъчно делене и диференциране, укрепване на клетъчните стени и образуването на тъкани, които обуславят по-доброто презимуване и по-бързия старт в началото на годината. Недостигът на Бор повишава стреса от суша, намалява транспорта на резервни вещества в главния корен и повишава опасността от измръзване.

Опити с Бор при пшеница (Земеделска камара Долна Саксония Хановер, Грос-Мунцел 2013) доказват еднозначно благоприятното влияние на ранното ( до 2-ри възел) листно подхранване с Бор върху добива, особено при суха зима. Приложението на 100 мл/дка Лебозол®-Бор доведе при споменатия опит до разлика от 12 кг/дка в добива и повишаване на хектолитровото тегло с 2,3 кг/хл.

Манган (Mn)

Рапицата и житните култури имат една и съща нужда от Манган за да формират добив: от 60 до 100 г/дка. За оптималния прием на Манган  рН-стойностите на почвата са между 4.5 и 6.0, извън тези граници усвояването е силно затруднено, което налага необходимостта от листно подхранване с този елемент. Недостигът на Манган води до прекъсване на синтеза на хлорофил и хлорози по листата , след подходящо листно торене се наблюдава рязко покачване на съдържание на хлорофил в листата. Силно варовити почви предполагат намален почвен прием на Манган поради антагонизма му с Калций, като ситуацията допълнително може да се обостри поради високо рН и висок редокс-потенциал на почвата. Манганът балансира налягането на кореновата повърхност, като по този начин се стимулира приема на калиевите и нитратните йони, съответно има по-ефикасно усвояване на Калий и Азот от почвата. Добре запасените с Манган житни са по-слабо податливи на черно кореново гниене.

Цинк (Zn) и Мед (Cu)

Недостигът на Цинк и Мед като хранителни микроелементи се наблюдава при едни и същи условия: леки почви с високо органично съдържание, продължителна суша, висока рН-стойност. Рапицата има нужда от 15-30 г/дка Цинк и от 3-5 г/дка Мед, житни от 25 -30 г/дка Цинк и от 5 -15 г/дка Мед.

При рапица Цинк и Мед имат значение за жизнеността, устойчивостта, оплождането и образуването на шушулки. Дефицитът на Цинк води до ограничено развити листа и розетка и слаб растеж, а този на Мед  - до по-малък брой шушулки с по-малко зърна.

При житни недостигът на Мед  има като последица нарушено укрепване на клетъчните стени и влошаване на устойчивостта.

Ниските съдържания на Мед и Цинк в растението благоприятстват развитието на гъбични и вирусни болести.

 

За точното време за пръскане, продукта и смесимостта, най-точна и експертна информация ще получите от специалистите на Лебозол®България, което ще Ви гарантира и най-добър ефект от листното хранене.