Растителна защита, торове, семена

Високоолеиновите хибриди – спасение за доходността на слънчогледовата култура

2017-11-01 

През последните няколко години свръхпроизводството на земеделска продукция в страни като Украйна и Русия и ниските цени на суровинитеповлияха изключително негативно върху изкупните ценови нива на ключовите земеделски култури. Разбира се, тези тенденции не подминаха и нашата страна, която е традиционно износител на основните полски култури.

В слънчогледа, поради ниските цени на олиото и другите масла на международните пазари, ситуацията беше най-тежка,  като цените на продукция стигнаха до нива близо 30% по-ниски от миналогодишните. Осъзнавайки пазарната обстановка, още през пролетта на тази година голям брой земеделски стопани решиха да се включат в програма „Предимство“ на Синджента и да заложат на един по-специален вид слънчоглед -  Високоолеиновия. Над 150 хиляди декара по програмата бяха засяти във всички краища на България като за тези клиенти, Синджента осигури с помощта на своите партньори гарантирано изкупуване на пазарна цена с фиксирана премия за всеки тон високоолеинова продукция.
В последствие, с идването на жътвата, резултатите показаха, че  решението да се включат в програма „Предимство“ на Синджента е изключително правилно, и тези земеделски производители постигнаха значително по-добра възвръщаемост от своите колеги, заложили на традиционния слънчоглед.

Климатичните условия през годината на много места в страната бяха неблагоприятни като градушките и бурите не бяха изключение. Въпреки това, резултатите от трите високоолеинови хибрида на Синджента – Таленто, Експерто и Грация бяха изключителни - около 400 кг за Северна България и 300 кг за Южна България. Резултатите на тези хибриди бяха абсолютно аналогични с тези на стандартния линолов слънчоглед, а на места дори и по-добри.Агротехническите мероприятия също са идентични, а изключително високото сдържание на олеинова киселина в хибридите на Синджента позволява на земеделските производители да сеят без изолация. През 2016та и 2017та година сред хибридите на Синджента няма нито един случай, в който да не е бил постигнат задължителният минимум от 82% олеинова киселина.

Това, което направи разликата в доходността и даде предимство на участниците в програма „Предимство“, бе премията, която тази година бе в размер на 40-50 лв на тон слънчогледова продукция. Благодарение на нея, земеделските производители си осигуриха до 10% по-добра изкупна цена в сравнение с тази на обикновения слънчоглед. Осигуреният пазар  даде сигурност на стопаните и тяхното намерение и през 2018-та година за поредна година да увеличат площите си с високоолеинов слънчоглед.

В края на годината специалистите от компанията ще организират регионални срещи, на които ще се дискутират най-важните моменти от технологията при високоолеиновия слънчоглед и ще се обмени опит между земеделските производители. Ще се споделят резултатите, които са постигнати през годината, и ще се представи информация относно кампанията по изкупуването на високоолеиновата продукция.

Търсенето в глобален мащаб на високоолеинов слънчоглед и производните му продукти продължава да расте. Целта на Синджента е чрез партньорите си на международно и местно ниво да пренесе това търсене към България и даосигури на българските земеделски производители възможност да повишат печалбата си от слънчоглед, като по този начин да продължат да отглеждат спокойно тази традиционна за страната ни култура.

Допълнителна информация: https://www.syngenta.bg/bg

 

Статията е публикувана в бр. 10/ноември 2017 г. на сп. „Практично земеделие”