Растителна защита, торове, семена

„EuroChem” с нов бизнес в България и с цел - фермерите да станат по-богати

2017-11-16 

 „EuroChemGroupAG (наричано “Групата”), компания-лидер на световния пазар на торове,  на 15.11.2017 г., в комплекса РИУ Правец Ризорт, официално обяви основаването на своя нова дъщерна компания в България. „ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ще обедини активите на водещия дистрибутор на торове „Агрикола България“, когото придоби през март тази година, и експертния опит от глобалния бизнес на “EuroChem“, по пътя към целта, която Групата си поставя - челна позиция сред дистрибуторите на торове в Европа.

Позиционирана в гр. Плевен, Северна България, „ЕВРОХИМ  АГРО БЪЛГАРИЯ“  ще осигури на “EuroChem“ по-широко териториално покритие в страната, а оттам по-лесен достъп за дистрибутиране на юг и на изток в Европа.  

 EuroChem“ планира да създаде съоръжения за производство на торове, с цел улесняване на дистрибутирането на нови премиум продукти към земеделски производители в цялата страна, а също така инвестира в научно-развойна дейност за потвърждаване качеството на тези продукти в България. 

Дмитри Стрежнев, Изпълнителен  директор на EuroChemGroupAG, каза: “Ние правим сериозна инвестиция в персонал и ресурси, за да успеем да пренесем на българския пазар най-добрите си продукти, които в момента са преимуществено прости торове и съставни продукти. Необходимо е торовете да станат по-ефикасни, за да отговорят на нуждата от намаляване на използваните количества вода, ниски емисионни характеристики и намален коефициент на пропускливост, като същевременно спомагат за по-голям добив.”

С участието на няколко земеделски производители EuroChem вече проведе изпитвания на няколко от своите най-добри продукти в България, включително Nitrophoska, ENTEC и UTEC, като резултатите от тях са силно положителни.

 “Виждаме колко високи са очакванията към тези нови продукти,” каза Андрей Савчук – Мениджър Продажби и маркетинг  за Европа и Турция на EuroChem. При проведените широкомащабни полеви изпитвания с цел последваща търговска реализация, постигнахме очакваните резултати, като производителите увеличиха добива и подобриха възвращаемостта си, използвайки нашите по-ефикасни продукти. Сега знаем, че качеството на зърнените култури е осигурено, без оглед почвените характеристики или студения климат, именно заради нашите подобрени торове.”

В презентацията си пред журналисти Андрей Савчук поясни, че оснвната цел на новата компанията„ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, чрез иновативните продукти и техлогии, които предлага, е: „Да направим фермерите богати!”. Богатите фермери ще бъдат още по-успешни техни партньори, от което, като цяло ще спечели земеделитето и в сектора ще реализира по-висока добавена стойност, обоснова се експертът.  И 6-те групи продукти, които ще предлагат и българския пазар, са произведени по стандартите на екологичните технологии. От опитите, заложени през 2017 г. в полета на български фермери със слънчоглед и зърнени култури, където са приложени новите торове на EuroChemGroupAG, са отчетени отлични резултата – от 6 до 28% по-висока възвращаемост на инвестицията. Основните фактори, повлияли за високите резултати са: по-малко количество използвани трове, спрямо конкурентните такива, но с по-висока хранителна стойност за растенията и иновативна технология, позволяваща балансирано хранене на културите.

Г-н Савчук съобще, че през тази година  освен в България, компанията е оргатизирала свои офиси  и в Белград, Сърбия, и – в Букурещ, Румъния.

В специално организираната пресконференция за журналисти, в РИУ Правец, на въпроси на медиите отговаряха: Здравко Секов, Мениджър на ЕВРОХИМ  АГРО БЪЛГАРИЯ“  ЕАД; Андрей Савчук, Мениджър Продажби и маркетинг  за Европа и Турция на EuroChem;  Christiane Braun – Маркетинг мениджър,  Guy Dresser- Директор Комуникации и др. /на снимката – отляво надясно/

 За EuroChemGroupAG

EuroChemе лидер сред световните производители на химикали за земеделието, като предлага основно азотни и фосфатни торове, както и продукти на органичния синтез и желязна руда. Групата е вертикално интегрирана структура, осъществяваща дейности от добив и извличане на въглеводороди до производство на торове, и последващите логистика и дистрибуция. EuroChem в момента разработва две големи находища на калиев карбонат с проектите си на зелено „ВолгаКалий“ и Усолский калиев комбинат.EuroChemGroupAG със седалище в Цуг, Швейцария, експлоатира производствени мощности в Белгия, Литва, Китай, Казахстан и Русия, а служителите и в световен мащаб са повече от 25 000 души.