Растителна защита, торове, семена

Есенен контрол на дрешлера по ечeмик

2017-11-20 

Мрежести петна по ечемика (Pyrenophora teres (Drechslera teres) или т. нар. дрешлера - познатото популярното име на заболяването по културата, се числи към групата на листните петносвания/листен пригор, листни петна, ленточна болест/. Ако 70-80% от посевът е засегнат, може да се очаква загуба от продукцията около 40%. Болестта датира у нас от няколко години и ако не се контролира, нанася сериозни вреди върху добива. Болестта напада и пшеницата.

Симптоми. По току що поникналите листа на ечемика се наблюдават първите признаци на заболяването - закръглени, кафяви петънца, преминаващи в неправилни, ограничени от нерватурата зони с типичното за болестта мрежесто, по-тъмнокафяво разграфяване. На преминаваща светлина ясно се откроява мрежестият характер на петната. Валежите са много благоприятни за развитие на болестта до края на вегетацията.

Петната се разрастват, сливат и оформят дълги, кафяви ивици, неправилно очертани. Некротичните участъци покриват по-голяма част от листата и ги унищожават, но без да се нацепват, както е при ленточната болест по ечемика.

Върху плевите също се появяват дребни, кафяви ивици, но без мрежовидност, добивът се намалява, семената се спаружват. И в  основата на зърната се образуват неясни кафяви петънца, а по време на жътвата стъблата имат сивокафяв цвят.

Дрешлерата (мрежестите петна) се причинява от гъбен патоген, който се съхранява за следващата година под обвивката на семената и в растителните остатъци. Заразяването се осъществява от инфектираните семена. Спорите на патогена се разпространяват от вятъра и дъждовните капки, но най-големи поражения има при хладно и дъждовно време.

Контрол. В борбата срещу мрежестите петна по ечемика се съчетават агротехнически и химически мерки. Агротехническите са: въвеждане на 2-3 годишно сеитбообръщение или дълбоко заораване на растителните остатъци, но така че да не се изнасят върху почвата с предсеитбените обработки. Използването на здрави семена за сеитбата е важно изискване.

От химическите мерки много добър ефект показва  обеззаразяването на семената преди сеитбата с регистрирания фунгицид Ламадор 400 ФС-20 мл/ 100 кг семена и до 4 л вода.

Новият продукт Систива, който се предлага от две години на българския пазар за пестициди, е първият фунгицид срещу листни заболявания, приложен заедно с обеззаразителя върху семената на пшеница и ечемик.Основната роля на Систива е да предпазва не само от болести по семената, но и от болести, които се появяват и през вегетацията. Благодарение на уникалната си мобилност, Систива е продукт, който успява да опази растенията от болести както през есента, така и през пролетните месециПри третиране на семена със Систива през октомври, т. е. приложен заедно с обеззаразителя, активното вещество ксемиум на продуктае налично в растенията през март, април, и през целия период ги защитава от патогени, в т. ч. и от причинителя на дрешлера.  При ечемика, при обеззаразяването на семената,   Систива се прилага в доза 75 мл/100 кг семена + Премис 150 мл/100 кг семена, където обеззаразителят  Премис може да се замени и с друг обеззаразител.  Дозата е абсолютно достатъчна да опази посевът от ечемик от дрешлера от началото на сеитбата до пролетта.

По време на вегетацията на ечемика при продължителни дъждовни периоди се препоръчва да се проведат 2 третирания със Сфера Макс СК - 30-50 мл/ дка, както следва: а) при ранно оформяне на стъблото; б) второ пръскане след 3-4 седмици. Ако валежите са средно интензивни, пръскането може да бъде еднократно след вретененето до поява на флаговия лист.

Статията е авторска и е публикувана в бр. 10/ноември-декември 2017 г. на сп. „Практично земеделие”.

 

Подробности за абонамент през 2018 г. – тел. 088855468