Растителна защита, торове, семена

Жечо Мурзов, Търговски мениджър в Байер България: Нерегламентираният внос и използване на фалшиви ПРЗ представляват заплаха за цялото общество

2017-12-03 

На срещата на Байер България, дивизия Кроп Сайанс  с фермерите, присъстващи на  VII-мия Национален агросеминар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите в гр. Пловдив (30 ноемв.-1-ви декември 2017 г.), екипът на компанията изведе като един от акцентите проблема за нерегламентирания внос на нелегални  и фалшиви продукти за растителна защита в България, който през последните години все повече се разпространява.На журналистически въпроси - до каква степен проблемът е заплаха за качеството на земеделската продукция и какво влияние оказва на регламентираната търговия с ПРЗ, отговори  Жечо Мурзов, Търговски мениджър в Байер България, дивизия Кроп Сайанс:

 - Аз считам, че това далече не е само заплаха за регламентираната търговия, а по-скоро е заплаха за цялата общественост. Това са продукти, които по никакъв начин нямат  достоверни данни за активните вещества в съдържанието им и какви остатъчни количества има в растенията, след като бъдат третирани с тях. И в крайна сметка те отиват на нашата трапеза. Ето защо, подобни продукти представляват много по-голяма заплаха за обществеността, а и заплаха за самите земеделски производители. Освен че има опасност от наличие на нерегламентирани количества пестициди в продукцията, но има опасност и от повреждане на културите. Контролът при производство на подобни продукти е много по-занижен и в крайна сметка по никакъв начин съответният земеделец няма гаранция, че ефикасността на фалшивия продукт отговаря на това, за което са му го продали.

Наясно сме, че в момента земеделците работят в доста предизвикателна среда, цените на продукцията не са много високи, разходите им се увеличават и се търсят начини за оптимизирането им. Но считам, че това не е най-разумното решение да се оптимизират разходите - като се използват нерегламентирани продукти, които могат да бъдат и фалшиви. Това, според мен, е прекалено голям риск и не си заслужава.

Ние от Байер отваряме тази тема, защото считаме че сме достатъчно силни и достатъчно разумни, за да можем да застанем на пътя на нерегламентирания внос и приложението му, въпреки че бяхме съветвани, че такова „говорене” е един вид  „промоция” на използването на подобен тип продукти. Нашата твърда и ясна позиция е, че този внос се увеличава. Ако допреди едва две години такъв тип продукти частично се използваха в Южна България, в момента имаме информация, че нерегламентирани продукти се използват много масово и в Северна и Североизточна България, и  в Централна Северна България. Смятам, че това не е от полза за никой. Не е от полза, както вече подчертах – за обществеността и за земеделието, не е от полза и за нашата индустрия. В крайна сметка - не е от полза и за държавата, защото нерегламентираният внос не носи приходи, държавата не получава данъци, такси и т. н., както това се случва от регламентираните търговски дейности. Затова, според нас, срещу  явлението  трябва да застанат всички, не само ние, но и цялата общественост.

На въпроса - кой според вас носи най-голяма отговорност за случващото се, Ж. Мурзов отговори:

-Въпросът за отговорността е интересен. Всъщност отговорности носим всички, защото най-лесно е да се каже, че държавата не упражнява контрол, че земеделците не са съзнателни и т. н. Всички ние обаче трябва да осъзнаем, че това нещо е вредно и трябва да се търсят решения за преодоляване на проблемите.

 

 Яна Брезовска, сп. Практично земеделие”

/Използвани са отговори на въпроси и от други медии/

 

На снимката: Жечо Мурзов, Търговски мениджър в Байер България, дивизия Кроп Сайанс