Растителна защита, торове, семена

Предзимно третиране на овощните култури

2017-12-09 

В случай, че пръскането на костилковите овощни видове (праскова, слива, кайсия, череша, вишна и др.) срещу сачмянка, кафяво гниене, бактерийно изсъхване, мехурки по сливата, къдравост по прасковата е пропуснато в края на листопада, то може да се проведе и в края на есента или в началото на зимата с медсъдържащи средства - Бордолезов разтвор-2%, Фунгуран ОН 50 ВП-0,15% или Шампион ВП-0,3% при много добро обливане на клоните с работния разтвор.

Ако семковите овощни видове (ябълка, круша, дюля и др.) се третират с Бордолезов разтвор - 2%, ще се ограничи инфекцията от огнен пригор, струпясване по ябълки и круши, черно гниене по ябълката и други.

Тетирането в този период на малиновите храсти  с медсъдържащи препарати намалява проявата на болестите петносване на пъпките и засъхване на леторастите.

Третирането на овощните насаждения трябва да се провежда в тихи и слънчеви дни с температура на въздуха над 5оС, с дюзи на разпръсквачите 2 мм, за да се постигне добро обливане на короните на дърветата. Количеството на работния разтвор е необходимо да бъде по-голямо от 150 - 200 л/ дка и е в зависимост от възрастта на дърветата и формата им, за да се постигне качествено  обливане на дървесните корони.

Пръскането на ябълките и крушите с 5-7%-ов разтвор от Карбамид, както и окапалата листна маса, създава благоприятни условия за развитие на микроорганизми, които унищожават инфекцията от струпясване по листата и в същото време насаждението се наторява с азотен тор.

 Статията е авторска и  е поместена в бр.10/декември 2017 г. на сп. „Практично земеделие”

 Снимка: http://www.mntreeresources.com/