Растителна защита, торове, семена

Профилактични мерки за производство на здрав разсад от зеленчукови култури

2018-01-07 

Растителнозащитните грижи по време на разсадопроизводството имат много голямо значение за изнасяне на полето здрави растения, опазени от болести и неприятели, което води до по-малък брой третирания с пестициди през вегетацията. Приоритетно трябва да се полагат предпазни (профилактични) мерки, което е агрономически правилно и оправдано.

Чрез разсад се отглеждат доматите, краставиците, пиперите, патладжаните, тиквичките, салатите, зелевите култури. През зимния период разсадът се отглежда в парници или оранжерии, където условията са най-благоприятни за развитието му - оптимална температура, хранителни вещества, вода, светлина.

В практиката е доказано, че когато се появи заболяване в ранните фази от развитието на една култура, щетите са по-големи, защото младите растения са нежни и много чувствителни към причинителите на болести и в повечето случаи  загиват. Инфектирането с различни болестотворни патогени се осъществява по няколко начина: чрез почвата през корените проникват почвообитаващи паразитни гъби; контактно се пренасят вирусните болести чрез различните манипулации с раздадите или посредством листни въшки и трипси; капката вода върху растението и прекалената влажност са благоприятна среда за заразяване с бактерии и др.

За предпазване на зеленчуковия разсад от болести и неприятели  трябва да се спазват стриктно следните изисквания:

-почистване на оранжериите, парниците и площите около тях от растителни остатъци и плевели, като това се прави системно – на няколко пъти през годината;

-разсадът трябва да се отглежда в отделни помещения, далече от стари растения;

-използване на  торо-почвена смес, обеззаразена чрез пропарване или с фунгициди;

-дезинфекция на таблите за разсад, саксийките за разсада и другия работен инвентар с хлорна вар-2%-ов разтвор или 2%-ова солна киселина за 24 часа, после  обилно изплакване с вода, а след това  изсушаване;

- за сеитба  се подбират здрави и едри семена, обеззаразени и с висока кълняемост;

-ако торо-почвената смес не е обеззаразена, семенното легло преди сеитбата се напрашва с Фунгуран ОН 50 ВП-10 г/кв.м. При краставиците този фунгицид не се прилага, защото те са силно чувствителни към медните препарати и  проявяват фитотоксичност;

-след сеитбата и  покриване на семената с почва, се прави поливка с Бордолезов разтвор-0,5% по 3-4 л/кв.м.;

-срещу неприятелите голи охлюви и попови прасета се разхвърля готова примамка Мезурол Шнекенкорн в доза 0,3 г/кв. м, или Вениш-0,3 г/кв.м - приложени площно;

-в разсадните помещения семената покълнват при температура 20-25оС, а след поникването им температурата се регулира съгласно изискванията на всяка култура.

Статията е авторска и е публикувана в бр. 1/януари 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. В същия брой на изданието ще намерите подробна професионална информация какви агрономически практики се предприемат и какви продукти за растителна защита трябва да се използват, ако се установи нападение на разсада от болести и неприятели.

 

Подробности за абонамент за списанието – за 2018 г. – на тел. : 0888 58 54 68.