Растителна защита, торове, семена

Властите, индустрията и дистрибуторите на продукти за растителна защита призовават

2018-01-08 

НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ВАС И ВАШИТЕ КУЛТУРИ НА РИСКПРИ УПОТРЕБА НА ФАЛШИВИ И НЕЗАКОННИ ПЕСТИЦИДИ!

  • Фалшивите и незаконни пестициди не са регистрирани и не са тествани - те могат да са вредни за Вашето здраве, опасни за околната среда, токсични за Вашите култури!
  • Фалшивите и незаконни пестициди могат напълно да унищожат реколтата и това да доведе до огромни финансови загуби за фермерите!
  • Употребата на пестициди с неизвестен състав е престъпление срещу човешкото здраве, здравето на растенията и околната среда!
  • Контрабандният внос и продажба на нелегални продукти е икономическо престъпление, свързано с укриване на доходи и данъци!

ЗАЩИТЕТЕ ВАШИЯ БИЗНЕС ОТ НЕЗАКОННИТЕ ПЕСТИЦИДИ!

•          Купувайте само регистрирани продукти от регламентирани обекти и дистрибутори, като винаги изисквайте фактура и/или  касова бележка

•          Бъдете внимателни за „специални“ оферти и прекалено големи отстъпки, предлагани от неизвестни доставчици

•          Етикетите на продукта трябва бъдат на български език и да са трайно закрепени към опаковката, която да е  добре запечатана          

•          Не купувайте от анонимни доставчици, предлагащи продукти по интернет, факс или телефон

•          Ако се съмнявате дали продуктът е разрешен за употреба, потърсете информация от производителя на продукта, или се консултирайте с инспекторите от съответната Областна Дирекция по Безопасност на Храните - www.babh.government.bg 

НЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ТЪРГОВЦИ НЯМАТ  НУЖНИТЕ ПОЗНАНИЯ, ЗА ДА ВИ ПРОДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ВИ ПРОДУКТИ И НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪВ ВАШЕТО СТОПАНСТВО. 

ВНИМАНИЕ, МОГАТ ДА ВИ ПРЕДЛОЖАТ НЕЛЕГАЛНИ ПЕСТИЦИДИ!