Растителна защита, торове, семена

ЕВРОПОЛ ще участва в акции и внезапни проверки за залавяне на пратки с нелегални и фалшиви пестициди

2018-01-18 

Новината беше съобщена от Нели Йорданова, Генерален директор на Асоциация Растителнозащитна Индустрия в България (АРИБ) на форум, посветен на Празника на растителнозащитника, състоял се на 16.01.2018 г. в Аграрния университет, гр. Пловдив. Форумът премина под мотото: „Растително здраве: РОЛЯ, ЗНАЧИМОСТ  И ПЕРСПЕКТИВИ”.

В презентацията си Н. Йорданова очерта основните направления на дейността на АРИБ и предстоящите ангажименти за 2018 г., които асоциацията реализира съвместно с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), Българската асоциация за растителна защита (БАРЗ) и бизнеса от земеделския сектор у нас.  

По отношение на разпространението и употребата на нелегални и фалшиви ПРЗ в страната – много дискутиран и задълбочаващ се проблем, Н. Йорданова подчерта, че за проявлението му няма официални статистически данни, но усещането за пазар на нелегални продукти има. Това се усеща от всички, които са засегнати от тази нелегална търговия. В този аспект АРИБ се фокусира към дейности, които повишават информираността на всички нива, както на тези, които употребяват ПРЗ /земеделските производители/, така и на тези, които контролират регламентираната търговия, а също и на служителите в граничните пунктове – задължени да пресичат нелегалната търговия. Заедно с БАБХ, асоциацията е провела много срещи и кампании, за да държат земеделските производители добре осведомени за рисковете, които им предстоят при евентуална употреба на фалшиви и нелегални продукти. Проблемът като опит, решения и ноу хау се обсъжда и в рамките на международното взаимодействие чрез Европейската асоциация за растителна защита (ЕСПА).На ежегодните регулярни срещи с Румъния и с Гърция се обсъжда как по-ефективно да бъдат спирани тези пратки. АРИБ ще продължи активно да работи в тази насока, като предстои разширяване на дейността, съвместно с Областните дирекции на БАБХ по региони. Асоциацията поддържа безплатен телефон за сигнали, на който всеки може анонимно да даде сведения за нелегална търговия с пестициди: 0800 18 112 

На форума, Н. Йорданова отново постави въпроса за криминализиране на вноса и разпространението на нелегални ПРЗ. Идеята, не е нова, и  е подкрепена и от БАБХ и от БАРЗ. Тя съобщи, че  АРИБ е изпратила през 2017 г. официално писмо до Министерството на земеделието, храните и горите за криминализиране на тази търговия в наказателния кодекс, придружено с официален доклад на Агенцията по безопасност на храните в България. „Сега топката е тяхното игрище /на МЗХГ- б.а./ и чакаме, както на думи са ни подкрепяли, така да подкрепят фактически тази инициатива”, обърна се към държавната администрация Йорданова.

Тя информира и за още една инициатива на АРИБ. На европейско ниво, със съдействието на ЕВРОПОЛ, се инициират акции с участие на съответните компетентни служби в страните за внезапни проверки за спиране и залавяне на пратки с нелегални и фалшиви пестициди. България е заявила официално искане да бъде включена през 2018 г. в подобни акции, което означава че и българските компетентни служби ще участват в реализацията им.

(ПЗ)

На снимката: Нели Йорданова, Генерален директор на Асоциация Растителнозащитна Индустрия в България (АРИБ)

Очаквайте подробна информация за целите и новите инициативи на АРИБ през 2018 г. – в бр. 2 на списание „Практично земеделие”, който ще бъде на вестникарския пазар на 2-ри февруари т. г.