Растителна защита, торове, семена

Очаква се ООН да обяви 2020 за Година на Растителното здраве

2018-01-21 

От много години, на тези форуми, на 16-ти януари (денят е обявен за Професионален празник на растителнозащтника в България – б. а.) говорихме за растителна защита, но днес, вече говорим за РАСТИТЕЛНО ЗДРАВЕ, заяви Николай Роснев, зам. изпълнителен директор на БАБХ в началото на презентацията си пред форума по повод отбелязването на 122 годишнината растителнозащитната дейност в България (б. р. - 16 януари, Аграрен Университет – гр. Пловдив).

И това е точно навреме, защото в областта на растителното здраве има ново законодателство на Европейския съюз: Регламент (ЕС) 2016/2031 г. за защитните мерки срещу вредителите на растенията, аргументира се Роснев и обясни: - Този нов регламент въвежда нови изисквания, които ще бъдат в сила от декември 2019 година. Има и още два регламента, съпътстващи Регламента за Растително здраве, а именно: Регламент за официален контрол 2017/625 от 15-ти март 2017 г. и  другите официални дейности и т. нар. Финансов регламент от 15 май 2014 година за установяване управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал. Регламентът за официален контрол въвежда контрол, подобен на този във ветеринарномедицинската дейност, а финансовият регламент дава възможност за използване на допълнителни ресурси за справяне в възникнали огнища в растителния сектор. Това означава - с европейски средства да се финансират част от мерките за контрол на вредителите във възникнали огнища и решаване на фитосанитрани проблеми, за които са необходими спешни мерки.

Към Регламента за растително здраве, който трябва да влезе в сила от декември 2019 г., сега Европейската Комисия подготвя около 30 нормативни акта, които ще го съпътстват. Влизането в сила на новия регламент съответно ще доведе до промени в Закона за защита на растенията и в България. В БАБХ планират началото на тези промени да започне още през септември 2018 г.

Финландия е поела инициатива 2020 година да бъде обявена от ООН за година на Растителното здраве, информира Н. Роснев. Инициативата съвпада с финландското председателство на ЕС  през 2020 г. и финландската държава се готви за реализацията й още от 2015 година. Това лято инициативата официално ще бъде внесена в ООН.

За нас, тази инициатива, дава изключителна възможност, да популяризираме растително здравния режим на територията на България, подчерта Н. Роснев. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е държавната институция, която изпълнява Закона за растителна защита, напомни докладчика и съобщи някои данни. В страната, сега, има регистрирани 745 продукта за растителна защита на базата на 230 активни вещества, 259 тора, подобрители на почвата и биологично активни вещества. За 2017 г. са направени 84 нови регистрации.

В агенцията работят активно и по актуалните проблеми с глифозатите, неоникотиноидите и др., както и по проблема с разрушителите на ендокринната система.

Яна Брезовска, сп. „Практично земеделие”

 На снимкта: Николай Роснев