Растителна защита, торове, семена

ДюПон: Новите продукти за сезон 2018 г. гарантират ефикасни растителнозащитни решения в най-важните култури за страната

2018-01-24 

Новите и иновативните продукти, които ДюПон България, отдел „Растителна защита”  ще предложи на български пазар през 2018 г. в зърнено-житните култури са:

-Фунгицидът Сиелекс®– НОВ ПРОДУКТ, който ще се предлага от 2018 г.; фунгицидите  Аканто® 250 СК (с второ търговски име Акапела® 250 СК ) и Аканто® Плюс, и фунгицидът Кредо® 600 СК (с второ търговско име Плинкер® 600 СК).

 Промоционалното пакетно предложение на ДюПон България за 2018 г. е комбинация от два фунгицида - Аканто®250 СК за приложение в Т1 (първо фунгицидно третиране в житни) и Сиелекс® - за приложение в Т2 (второ фунгицидно третиране). Получавате продуктите на по-добра цена от индивидуално оферираните!

Компанията разработва и предлага на пазара най-добрите фунгициди като ефикасност, със силно изразен фунгициден ефект и с физиологично действие.

Общото между  Кредо®,  Аканто® и Аканто® Плюс е, че това са стробилуринови фунгициди със съдържащото  се в тях ново активно вещество пикоксистробин, което в световен мащаб  се разработва единствено  от ДюПон.

Фунгицидът  Кредо® (Плинкер®) е първият стробилуринов фунгицид, който ДюПон предлага от няколко години. Съдържанието му е комбинация от пикоксистробин и хлороталонил. Съчетава пълното системно действие на пикоксистробина и типично контактното на хлороталонила. Възможното приложение на Кредо® е да бъде използван като първи фунгицид, но   и по-късно  - като втори, във фаза флагов лист. Това е въпрос на избор и преценка. 

Фунгицидът Аканто® Плюс е универсалното решение, което  ДюПон предлага за контрол на болестите. Той е регистриран за употреба при трите най-важни за България култури: зърнено-житни, слънчоглед и рапица. На практика, Аканто® Плюс, който е комбинация от две типично системни активни вещества (пикоксистробин и ципроконазол) може да намери приложение за контрол на болестите при всяка една култура в България.

Аканто®250 СК с второто си търговско име Акапела® 250 СК , е чист пикоксистробин с регистрация в зърнено-житните култури и в рапица. Това е продуктът за хора професионалисти. Може да се използва самостоятелно в регистрираните култури (превантивно за първо третиране), но  продуктът дава възможност да бъде комбиниран с всички останали фунгициди, съществуващи на пазара.

Сиелекс® е новият фунгицид, който ДюПон стартира за сезон 2018 г. Това е продукт, който дава защита от ново поколение. Защото Сиелекс е представител на SDHI-инхибиторите като фунгициди, които идват, и вече са и в България. Продуктът е комбинация от две активни вещества: ципроконазол (системен триазол) и пентиопирад. Единствено в света ДюПон е компанията, която разработва иновативното активно вещество пентиопирад и тук се разчита на най-доброто. Регистрацията на Сиелекс® е единствено и само в зърнено-житни култури засега, в доза 80-100 мл/дка. По-ниската доза се прилага превантивно в първото фунгицидно третиране, а по-високата доза – във второто фунгицидно третиране.

 

В културата царевица през 2018 г.  ДюПон ще предлага продуктите:

Виктус® ОД – НОВ ХЕРБИЦИД на пазара; хербицидът  Ариго®ВГ и хербицидът Принципал® Плюс 66,5 ВГ. И трите продукта са вегетационни.  Чрез Виктус® за първи път  в България  компанията  предлага чист никосулфурон, като новото е, че продуктът е с иновативна формулация – маслена дисперсия. Ще може да се използва във фази от 2-ри до 8-ми лист на царевицата, в доза от 100-125-150 мл/дка. Проявява силно изразено хербицидно действие срещу едногодишни и многогодишни  житни плевели и някои широколистни. В зависимост от типа на зеплевеляване, Виктус® може да се комбинира с други хербициди, регистрирани за вегетационно приложение в царевица срещу широколистни плевели.

Ариго® е хербицидът на ДюПон, който се от 2017 г. Представлява тройна комбинация от 3 активни вещества. Това е продукт, който тепърва ще се продава  и налага в производството на царевица у нас, благодарение на добрите резултати от опитите в страната. Плюсовете на Ариго® са няколко: изключително широк интервал на приложение - от 2-ри до 8-ми лист на царевицата; високо ниво на селективност и без ограничение за последващите култури.

Принципал® Плюс  е стандартният хербицид, който компанията предлага  от няколко години на българския пазар. Той също е тройна комбинация от активни вещества. Препоръката е този продукт да бъде предпочетен, ако  се очаква вълна от различни житни и широколистни плевели. Безпощаден е спрямо плевелите и има бърз инициален ефект. Продуктът трябва да бъде използван от 2-ри, 3-ти до максимум 6-ти лист.

 Обединението на двата световни гиганта DuPont и Dow AgroSciencesе процес, който все още не е приключил, но вече оказва влияние в портофолиото и продуктите, които ДюПон България ще предлага в бъдеще на българския пазар. Час от продуктите с търговската марка на DowAgroSciencesса познати на българските производители. Както досега, и през новия сезон основната част от продуктите  ще бъдат  дистрибутирани в България  от БАСФ.  От ДюПон ще оказват техническа подкрепа на продуктите. През 2018 г. ще се предлагат продукти с търговската марка на Dow, както следва: хербицидът Палас® за контрол на житни и широколистни плевели в житни култури с изключение на ечемик; Корело® Дуо – хербицид в житни с по-широка ефикасност върху широколистните плевели; Дреби® Супер Едно- селективен, вегетационен хербицид в житни, едно от най-добрите решение за контрол на технологичните самосевки от слънчоглед; Старане® Голд –хербицид, който ще е пазара и т. г. с приложение в царевица и зърнено-житни, много ефикасен срещу лепка; Мустанг® – хербицид, който не е нов на пазара, приложим в царевица и житни; Кабадекс® Екстра –търговско име на нов вегетационен хербицид в царевица, който ще бъде представен през 2018 г. за контрол на широколистни плевели ; Галера® Супер – познат хербицид с употреба срещу широколистни плевели при зимна маслодайна рапица и др. През 2018 г. с търговската марка Dow ще се предлагат инсектицидите: Релдан®, Дурсбан®, Синейс®, Ранер®, както и новият фунгицид Делегат®.

 ( Б. р. - В статията са използвани материали и извадки от  презентацията на Владимир Аврамов, Търговски представител и консултант на ДюПон България, отдел „Растителна защита” за Североизточна България  пред 7-ми национален агросеминар на НАЗ. публикувана с известни съкращения в бр. 1/януари 2018 г. на сп. „Практично земеделие”)