Растителна защита, торове, семена

ОТЛИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ И ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

2018-02-02 

Избирайки растителната защита на която да се спре, всеки земеделски производител е добре да се съобразява с конкретната метеорологична обстановка и спецификите на полето, плевелния спектър, както и да следи развитието на фитосанитарната ситуация, която се очаква и тази година в началото на пролетта  да не бъде благоприятна.

Превенцията има определящо значение за опазване на житните посеви от болести, които при първото покачване на живака в термометрите ще се разразят със зараза, на първо място от брашнеста мана. Не е изключена и смесена инфекция от различни болести, като например септориоза.

Икономически изгодната комбинация гарантираща отлична защита

През 2018 година ФМС предлага на земеделските производители икономически изгодно решение за контрол на широколистните плевели и най-важните болести при житни култури.

Комбинацията от хербицида Гранстар® Супер и фунгицида Импакт 25 СК осигурява както отличен контрол на над 70 вида широколистни плевели при висока селективност за културата, така и контрол на широк спектър от болести с дълго последействие.

Гранстар® Супер се прилага в доза 4 г/дка и е ефективен срещу широк спектър широколистни плевели, включително паламида, лепка, див синап, подрумче, лайка, див мак, синя метличина, магарешки бодил, лобода, звездица (врабчови чревца), попова лъжичка, прасковолистно пипериче, самосевка рапица и т.н. Спектърът му на действие покрива над 70 вида плевели, типични за житните култури.

Благодарение на високата си селективност спрямо културата може да се прилага до пълната поява на флагов лист, без негативни последствия за добива. Гранстар® Супер намалява потенциала за повторна поява на плевелите в следващата култура.

SXTM технологията, по която е формулиран Гранстар® Супер, улеснява пълното разтваряне на активните вещества, стабилността на работния разтвор, както и по-доброто проникване и действие на продукта.

Импакт 25 СК е системен фунгицид с бързо инициално действие, стопира разпространението на инфекциите в новия прираст на растението, с изключително широк спектър на действие и с най-дълго от всички налични триазоли на пазара последействие. Импакт 25 СК се прилага в доза 50 мл/дка, като за постигане на оптимален ефект и за да могат земеделските производители напълно да се възползват от дългото последействие на продукта е най-добре да се прилага превантивно или в ранни етапи от развитие на заразата.

За най-добър контрол на брашнеста мана (Erysiphe graminis) Импакт 25 СК трябва да се прилага при първи симптоми на заболяването, когато заразата се наблюдава на не повече от 2% на долните листа на културата, за да се избегне разпространението по новия прираст.

Септория по листата е една от най-важните болести при житните култури. През последните години в Европа се наблюдава възникване на резистентност от приложението на някои групифунгициди  към повечето популации на S. tritici и това насочва вниманието на земеделските производители отново към използването на вече доказалите се фунгициди от групата на триазолите. Импакт 25 СК винаги е бил отлично и мощно решение за контрол на това заболяване.

За успешен контрол на септория по листата, третирането с Импакт 25 СК трябва да се извърши в начално на удължаване на стъблото на културата, когато заразата се наблюдава само по най-долни листа на растението и е в начален етап на развитие. За най-добър ефект Импакт 25 СК трябва да се прилага веднага щом атмосферните условия благоприятстват разпространението на болестта.

Омнера™ ОД – ново мощно решение за отличен контрол на широколистните плевели при житни култури.

Омнера™ ОД е най-новият хербицид за контрол на широколистните плевели при житни култури, който ФМС предлага на земеделските производители през 2018 година.

Хербицидът Омнера™ ОД съдържа три активни вещества с два различни начина на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия. Тифенсулфурон-метил и метсулфурон-метил се поемат предимно от листата на растението, придвижват се бързо до върховете на нарастване и спират процесите на делене.

Флуроксипир се характеризира с много бързо действие – симптомите са видими до 48 часа след третиране, и има отличен ефект и спрямо видове, устойчиви на други хербициди (сулфонилуреи и дикамба), напр. самосевки от технологичен слънчоглед и рапица, самосевки откориандър, полски синап, лепка и повитица.

Омнера™ ОД е високо селективен към културата и се прилага от 2-ри лист до пълна поява на флагов лист на културата в препоръчителна доза 75 мл/дка.

Дозата на Омнера™ ОД може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фаза на развитие на плевелите, както и от фазата на културата. Минималната доза на приложение е 50 мл/дка, като при тази доза продуктът показва отлична ефикасност при контрола на важни плевели като здравец, лепка, лайка, паламида и синап.

Прераснала лепка може да се контролира успешно до 20-30 см височина, като се използва доза 100 мл/дка.

Омнера™ ОД може да се прилага както при посеви за производство на зърно, така и при такива за семепроизводство. Разрешава се и за употреба при посеви с пивоварен ечемик.

Омнера™ ОД е формулирана по нова LQM®Технологията , за да предложи един уникален продукт на земеделските производители.

LQM® Технологията гарантира:

             По-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите

             По-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване

             По-малка вероятност за отвяване на работен разтвор

LQM® Технологията увеличава размера на капките на работния разтвор в сравнение с тези на водата и намалява дела на по-малките капки, като по този начин оптимизира попадането на работния разтвор по повърхността на листата и намалява възможността за отнасянето му към съседни повърхности, които не са обект на третиране.

LQM® Технологията намалява повърхностното напрежение на капките, което води до по-добро задържане на работния разтвор върху повърхността на листата.

LQM® Технологията увеличава размера на капката при контакт с повърхността на листа, като по този начин работният разтвор покрива по-голяма повърхност, остава аморфен и изсъхва по-трудно.

LQM® Технологията увеличава ефикасността на продуктите, като допринася за по-бързо и по-дълготрайно поемане на работния разтвор от плевелите!

За отличен контрол на див овес и други едногодишни житни плевели препоръчваме хербицида Фокстрот 69 ЕВ. Фокстрот 69 ЕВ е високоефективен селективен листен хербицид, който е отлично решение за справяне и с проблемни плевели като лисича опашка, полска класица, осилеста ветрушка, видове кощрява и видове просо. Благодарение на високата си селективност, приложението на Фокстрот 69 ЕВ зависи основно от фазата на плевелите (от фаза 3-ти лист до края на братене), а не на културата. Дозата, която гарантира висока ефикасност е 100 мл/дка.  Фокстрот 69 ЕВ е съвместим с всички останали продукти регистрирани при житни култури.

За постигане на високи добивии качествена продукцияв житните култури препоръчваме на земеделски производители да използват листните торове иподобрители на почвата смакро- и микроелементи - Амалгерол, АСМ Комплекс, Вертекс Хай-Н 34, Вердилакс, ВердилаксСаВ, Микроелементи за житни култури, ФолиарЕкстра и Фолур. Те са ефикасно решение, подпомагащо преодоляването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните фази от тяхното развитие.

Разнообразието от листни торове, които предлагаме дава възможност на земеделските производители да подберат най-подходящия продукт в зависимост от спецификите на полето, състоянието на културата и климатичните условия.

 ХЕМИНОВА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЕООД - ДРУЖЕСТВО ОТ ГРУПАТА НА ФМС КОРПОРЕЙШЪН

На Международната селскостопанска изложба - АГРА 2018, която ще се проведе от 21-25 февруари т. г. в Международен панаир- Пловдив, фирмата ще има щанд в Палата № 13. Очакаваме Ви!