Растителна защита, торове, семена

Ампексио – новият фунгицид срещу мана по лозата от Синджента

2018-02-08 

Загубите от мана по лозата могат да надминат 70%

Въпреки, че през последните няколко години брашнестата мана (Uncinula necator) в лозята става все по сериозен проблем и дори в някои райони на България се превръща в основния патоген, с който производителите се справят доста по-трудно, не трябва да подценяваме и обикновената мана (Plasmopara viticola), която може да предизвика огромни загуби на добив и невъзвратими последствия върху качеството на готовата продукция. Поради това в тази статия ще се опитаме да отговорим на няколко въпроса, които доста често се задават от производителите: Какво толкова, ако изпуснем „малко“ маната? Какво толкова ще му стане на виното, което ще произведем от заразено грозде? Какви са точно пораженията върху лозите и колко са важни те за цялостното им развитие? И не на последно място ще отговорим на въпроса на кой фунгицид може да разчитаме, дори и при благоприятни за патогените условия.

При заразените лози се наблюдава слабо изразен метаболизъм, което неминуемо води до сериозно редуциране на добива. Вследствие на забавения метаболизъм растенията натрупват много по малко асимилати, което води до цялостно изоставане в развитието им.

Всеки знае, че един от най важните процеси при растенията е фотосинтезата, чийто интензитет се влияе силно от разпространението на патогена върху  зелените части на лозата. Всяко „мазно петно“ и впоследствие некротирането на тъканите на съответното място води до намаляване на фотосинтезиращата „зелена“ повърхност, което директно рефлектира върху самия процес на фотосинтеза. Също така е много важно да се знае, че инфектираните тъкани влияят и върху здравата тъкан около тях, която започва да функционира по-слабо.

Освен листата маната напада също така  дръжките, ресите и впоследствие самите гроздове, инфектирането на тези органи  води до деформации на ресата, по-лошо опрашване, разреждане на гроздовете, по-ниска относителна маса на здравите зърна. Като краен резултат по отношение на количествените и качествените параметри се образуват по-малко на брой гроздове, което  води до редуциране на добива и влошаване на неговото качеството. Ниското качество на реколтата се предизвиква от по-ниското съдържание на захари, а оттам и по-високите нива на киселини. Освен това вследствие на инфекцията от гъбния патоген в продукцията се наблюдава наличие на гъбен мицел и натрупване на микотоксини.

НОВИЯТ ФУНГИЦИД СРЕЩУ МАНА ПО ЛОЗАТА

Ампексио е трансламинарен фунгицид, който представлява комбинация от две активни вещества. Различното при него е, че и двете активни вещества са локално системни и във формулацията няма наличие на контактен фунгицид, като при повечето останали продукти на пазара. Друго предимство на Ампексио е, че двете субстанции са с доказан в практиката синергичен ефект. Двете активни вещества взаимно се допълват, като едното потиска образуването на клетъчна стена, а другото инхибира клетъчния синтез на гъбата.

При Ампексио за първи път се споменава за „хоризонтална и вертикална“ защита, поради факта че едната активна субстанция се разполага в близост до кутикулата и осигурява така наречената „хоризонтална“  протекция, а втората субстанция прониква дълбоко в тъканите и осигурява така наречената „вертикална“ протекция. Ампексио притежава бързо разтворима гранулирана Pepite”формулация, която създава силна защита на отмиване от дъжд. Допълнително предимство на новата формулация е, че нейната разтворимост не се влияе от твърдостта и качеството на водата. Поради гъвкавото си приложение – преди, по време и след цъфтеж, няма ограничения при реализацията на продукцията.

Допълнителна информация за продукта може да откриете на www.syngenta.bg

На снимката: Plasmopara viticola – образуване на мицел /спороношение/

Източник снимка: www.syngenta.bg