Растителна защита, торове, семена

Основни болести, които атакуват есенно-житните култури – обзор – 2-ра част

2018-02-27 

 

Продължение по темата:

Кафява ръжда

Кафявата (листна) ръжда (Puccinia recondita f.sp.tritici)по пшеницата е една от най-опасните и повсеместно разпространени болести. Тя се проявява всяка година в по-малък или по-голям размер. В някои години появата й е епифитотична и причинява големи загуби на реколтата. Ако болестта се появи по-рано във висока степен, растенията остават по-ниски, братят по-слабо, класовете им също остават по-дребни. Зърното в тях е дребно, леко и спаружено, понякога шупливо и брашнесто. Полученото брашно е с по -ниско качество, количеството на сламата е малко и опасно за храна на животните.

По горната страна на листата се появяват кафяви до червено кафяви спори с праховидно, кафяво до оранжево съдържание. Отначало спорите се намират по връхната част на листата или разпръснато по целия лист, но постепенно обхващат целите листа. Заразяването се осъществява чрез спори, разнасяни от вятъра и дъжда. Гъбният причинител преминава наесен по посевите от заразени саморасли растения, но често се проявява през пролетта при температура 22-25оС и превалявания от дъжд или образуване на роса. Обилно азотно торене и сеитба на чувствителни към болестта сортове могат да предизвикат поява и разпространение на кафявата ръжда по-рано напролет. Масово нападение започва след формиране на класа, като късно зреещите сортове се нападат по-силно. Критичен период за инфекция  е от появата на флагелния лист до края на цъфтежа и от появата на първия осил до пълната поява на класа.

Препоръчва се сеитба на устойчиви сортове.

При икономически праг на вредност във фазите: 1- и 2-и възел и 10% степен на нападение; поява на лигулата на флагелния лист и 10% степен на нападение и първи спори върху последния лист се провежда борба в периода от видимия 4-и възел до края на цъфтежа с един от регистрираните фунгициди:  Амистар екстра СК-70 мл/ дка; Амистар 25 СК/Приори/Ортива-60-80 мл/ дка; Артеа 330 ЕК- 50 мл/ дка; Байфидан 250 ЕК- 50 мл/ дка; Бампер 25 ЕК- 50 мл/ дка;  Бриз 12,5 ЕК- 100 мл/ дка; Диамант макс-120-150 мл/ дка; Импакт 25 СК- 50 мл/ дка; Карамба 60 СЛ-100 мл/ дка; Aviator ® XPro– 80-125 мл/ дка;  и други.

Срещу брашнестата мана и кафявата ръжда по пшеницата едновременно действие имат фунгицидите: Байфидан 250 ЕК- 50 мл/ дка; Бампер 25 ЕК-50 мл/ дка; Импакт 25 СК- 50 мл/ дка; Карамба 60 СЛ- 100 мл/ дка; Амистар 25 СК-60-80 мл/ дка; Зоксис 250 СК– 80-100 мл/дка, и други.

 

За ечемика икономически най-опасни са болестите ленточна болест, мрежести петна (дрешлера), праховита главня, базично гниене, снежна плесен.

Ленточната болест (Pyrenophora graminea) е най-опасната болест за ечемика, която причинява загиване на растенията преждевременно. По листата се появяват светло жълти ивици между нерватурата, които покафеняват по-късно.

Масова проява има след фаза „вретенене”. Впоследствие листата изсъхват и се нацепват от върха до основата. При влажни условия по тях се образува тъмен, саждив налеп. Болните растения загиват преждевременно или остават ниски, слаби, не изкласяват или образуват слаб или стерилен клас. Пролетният ечемик се напада по-слабо. Посевите с нападение от ленточна болест не могат да се използват за семепроизводство.

Гъбният причинител на болестта се пренася със семената и за предпазване е необходимо семената да се третират преди сеитба с фунгицид - Дивидент стар 036 ФС, Кинто плюс ФС, Винсит ФС, Ламадор и други. Систива е новият фунгицид за борба с листните болести по житните, в т. ч. за контрол на летнточна болест по ечемика, мрежести петна(дрешлера), брашнеста мана, снежна плесен, и който се прилага, заедно с обеззаразителя при третиране на семената (75 мл/100 кг семена плюс обеззаразител.)

Статиите са авторски и са публикувани в бр. 2/февруари 2018 г. на сп. „Практично земеделие” . Подробности за абонамент: 0888 58 54 68