Растителна защита, торове, семена

Листен пригор и фузарийно гниене по оранжерийни краставици – контрол

2018-03-01 

Листният пригор (Corynespora melonis (Cooke)Lindau) поразява всички тиквени култури, но най-голямо икономическо значение има за краставиците. 

Първите симптоми на болестта се появяват по листата, като неправилни, сиво жълти, сухи петна. Ако има по-висока влага, от долната страна на петната се появява тъмен налеп, черно „повлекало” от спорите на гъбния патоген. Петната се увеличават, сливат се и листата се накъсват, след което изсъхват. По стъблата и листните дръжки се образуват елиптични петна. При ранна инфекция цветният край на завръзите потъмнява и загива. Болните плодове остават по-бледи, извиват се и окапват. По-късно загива цялото растение.

Болестта се причинява от гъба, която презимува в растителните остатъци в почвата, но може да се разнася и със семената. Благоприятни условия за развитие на заболяването са относително високата влажност на въздуха, по-слабото проветряване в оранжериите, обикновено след обилна поливка. Резките колебания в температурата са благоприятни за развитие на патологичния процес. Характерно за патогена е, че инфекцията се намира по повърхността на семената и при напрашването им с лесно разтворим във вода фунгицид може да се ограничи масовата зараза.

За борба с болестта трябва да се спазват общите фитосанитарни мерки в и около оранжерията, обеззаразяване на почвата, обеззаразяване на семената, сеитба на устойчиви сортове краставици. Нападнатите растителни части в края на вегетацията се унищожават с Формалин-60 л/ дка. При поява на първите признаци растенията се пръскат с един от фунгицидите: Дитан М-45-0,2%; Дитан ДГ-0,2%; Санкоцеб 80 ВП - 0,2% и други.

•Фузарийното гниене (Fusarium solani f.cucurbitae) по краставиците, отглеждани в оранжерии се среща най-често, особено при отглеждане в полиетиленови оранжерии върху естествени субстрати.

В основата на стъблото се образува участък от загнила тъмнокафява тъкан.  Тази  част от стъблото или от корена лесно се разцепва по дължина. Ако въздушната влажност е висока, загнилите тъкани се покриват с едва забележим белезникав налеп.

Причинителят на заболяването е  почвен гъбен патоген, който се натрупва в растителните остатъци в почвата.  Болестта се развива само по краставиците и може да се пренася чрез семената. По време на вегетацията инфекцията се разпространява чрез почвата, оборския тор и болните растения. Този патоген е слаб паразит и заразява отслабнали растения, вследствие на грешки в агротехниката и режима на отглеждане. Фузарийното гниене се развива при висока температура и почвено засушаване.

За ограничаване на болестта растителните остатъци трябва да се събират в края на вегетацията и да се унищожават.

 

Статията е авторска и е поместена в бр. 2/февруари 2018 г. на сп. „Практично земеделие”