Растителна защита, торове, семена

Предцъфтежни пръскания на овощните култури

2018-03-09 

Щом започне сокодвижението на овощните видове, се провеждат предцъфтежни третирания на овощните култури с предпазване от болести и неприятели. Вредителите се активират през пролетта със „събуждането” на дърветата и храстите от зимния покой.

Предцъфтежното пръскане при семковите овощни видове е насочено срещу първичните инфекции от зимуващите патогени - струпясване по ябълката и крушата, огнен пригор, брашнеста мана, загиване на завръзите на дюлята и други и срещу неприятелите - ябълков молец, ябълков цветопробивач, крушов пъпкопробивач, ябълкова и крушова плодова оса, ябълков златист хоботник и други.

При костилковите овощни видове предцъфтежното пръскане може да ограничи  нападението от бактериен рак, гъбна и бактерийна сачмянка, ранно кафяво гниене, къдравост и брашнеста мана по прасковата, кривули и червени листни петна по сливата и джанката, а от неприятелите- вишнев(черешов)хоботник, сливов плодов хоботник, сливови оси и други. Предцъфтежното пръскане започва от костилковите овощни, а след това се извършва при семковите.

Костилковите овощни-праскова, кайсия, слива, череша, вишня предцъфтежно се пръскат от фенофаза „набъбване на пъпките” до „разпукването им” срещу ранно кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата, кривули по сливата и други с един от фунгицидите: Бордолезов разтвор—1%; Бордо микс 20 ВП- 375-500 г/ дка; Фунгуран ОН 50 ВП-150-250 г/ дка (при праскови, кайсии, нектарини); 130-200 г/ дка (при череши, сливи, вишни); Шампион ВП-0,3%.

Първо предцъфтежно пръскане на ябълки и круши срещу струпясването (Venturia inaequalis) се извършва от фенофаза „зелен конус” до „миши уши” с Бордолезов разтвор-1%; Фунгуран ОН 50 ВП-150-200 г/ дка или Купроксат ФЛ- 0,3%. Второ предцъфтежно пръскане се провежда във фенофаза”цветен бутон” 8-10 дни след първото. При поява на петна по листата се прилагат фунгициди с лекуващо действие: Антракол 70 ВП- 0,2%; Ардент 50 СК-0,02%; Дитан М-45-0,3%; Каптан 50 ВП- 0,2%; Полирам ДФ- 0,2%; Ардент 50 СК-0,02%+Мерпан 80 ВДГ-0,1% и други.

При ябълките към фунгицидния разтвор се прибавя инсектицид- Суми алфа 5 ЕК-0,02%; Суперсект мега-0,03% или Децис 2,5 ЕК- 0,03% срещу неприятелите – ябълков молец, ябълков цветопробивач, ябълкови хоботници. Първоначално тези неприятели повреждат листните и цветни пъпки, а по-късно- цветовете и листата на дърветата.

Пръсканията на овощните култури се извършват в тихи и слънчеви дни при температура на въздуха около 10-12оС. В случай, че температурата се понижи под 5оС или задуха вятър, пръскането се преустановява. Преди или след дъжд не се препоръчва третиране на овощните, защото няма да има ефект. Ако работният разтвор се изпръсква във вид на фина мъгла, резултатът ще бъде отличен.

Статията е авторска и е публикувана в бр. 3/март 2018 г. на сп. „Практично земеделие”.

Абонамент за списанието: 0888 58 54 68