Растителна защита, торове, семена

Рапицата си заслужава Карикс напролет!

2018-03-11 

След меката зима рапичните полета тази пролет са в обещаваща кондиция. Да им дадем максимум разклонения за добив с най-използваният растежен регулатор и фунгицид в раппица за 3-та поредна година - Карикс!

Рапицата е интензивна култура с мощен растеж и с повишаването на температурите,дори и по-малките към момента, ще ги видим как започват да стрелкуват и централното стъбло устремено да расте във височина. Всеки, който е заложил на тази култура знае, че добива идва не от централното стъбло, а от страничните разклонения!

Оставим ли рапиците без регулация на растежа напролет, сами се примиряваме с висок, стърчащ централен цветонос и с по-малък добив.

Как да формираме повече разклонения, съцветия и шушулки в рапичния посев?

Още веднъж, от голямо значение при рапицата е прилагането на растежен регулатор за формиране на повече разклонения напролет, които освен повече шушулки, ще затворят и празните пространства при някои редките посеви. Карикс приложен напролет предотвратява изтеглянето във височина като осигурява една по-добра „архитектура“ на растенията, изразяваща се в здрави, компактни растения, с повече разклонения, съцветия и шушулки. Визуално третираните с Карикс посеви са с изравнен цветонос, което гарантира едновременния цъфтеж, узряване на шушулките и лесно и ефективно прибиране. А какво по-хубаво от това да ожънем лесно, с по-малко разходи и загуби на семена.

Какво представлява Карикс?

Карикс е резултат от интензивна научноизследователска дейност и е специално разработен за рапица. Съдържа иновативна комбинация от две активни вещества – доказания метконазол и новото активно вещество, типичен растежен регулатор – мепикват-хлорид. Метконазол и мепикват-хлорид влияят върху биосинтеза на гиберелин (растежен хормон) в рапичните растения на различни нива, независимо едно отдруго, но допълвайки се в техния начин на действие.Тази двойна атака преразпределя по най-правилния начин „енергията“ на растението и по този начин се предотвратява прекомерния растеж във височина на надземната маса и се пренасочва растежната сила към разклоненията и вторичната коренова система.

 

С какво Карикс е различен от другите продукти на пазара?

Към момента на българския пазар няма продукт в рапица освен Карикс, който да е комбинация от различни по механизъм на действие активни вещества – типичен растежен регулатор (мепикват хлорид) и мощен триазол (метконазол) в специална формулация за рапица.

Веднага след попадането на Карикс върху повърхността на растението, капките се разтварят и за кратко време формират предпазен гланц върху листата,което от една страна е гаранция за по-пълно усвояване на активните съставки от растението, а от друга предпазна мярка срещу замръз при слани, каквито често имаме напролет. В сравнение с чистите азолови продукти действието на Карикс е много по-надеждно и независимо от климатичните условия и температурата, осигурявайки ефикасност още при средни дневни температури от 5градуса. Факт е увеличена гъвкавост на приложение на Карикс спрямо съществуващите стандарти.

Благодарение на засиления растежно-регулаторен механизъм на Карикс посевите са соптимално развитие и изравнени разклонения, като същевременно се увеличава вторичната коренова система, която е отговорна за усвояването на водата и хранителните вещества от почвата. По-този начин се образуват добре вкоренени и структурно оформени растения, които не прорастват и шансовете им за полягане са минимизирани.

 

Карикс – отличен растежен регулатор и доказан фунгицид!

Фунгицидното действие на Карикс се изразява в инхибиране синтеза на ергостерол и разрушаване клетките на патогена, като по този начин се стопира неговия растеж. С контрола на болестите, рано напролет допълнително се заздравява посева преди цъфтежното третиране с Пиктор срещу вредоносната склеротиния.

Кога да прилагаме Карикс напролет?

Изчакайте рапицата да започне да се издължава. Това е оптималният момент за приложение на Кариксна пролет- от издължаване до поява на листчета по цвета (до първи жълти пъпки). За едновременна борба и срещу неприятели, Карикс отлично се смесва с инсектицидите Магеос, Вазтак Нов или Дурсбан.

Уникална ПРОМОЦИЯ – Безплатен Вазтак за половината площи третирани с Карикс!

И още: За всеки 100 л Карикс получавате 5 л Карикс продуктов бонус.

Карикс с Вазтак  Нов безплатно – отличен пролетен пакет за регулиране на растежа и защита от болести и неприятели.

Защитете инвестицията, която правите в рапица с портфолио на БАСФ...тя ще ви се отблагодари!