Растителна защита, торове, семена

Контрол на плевелите в рапичните посеви през пролетта

2018-03-13 

Плевелите са силни конкуренти на рапицата и заплевеляването води до много отрицателни последствия. Те не само намаляват чувствително добива и понякога може да се стигне  до разораване на посевите още през есента или рано през пролетта, но понижават и зимоустойчивостта на културата. Понеже е силно светлолюбива култура, при заплевеляване рапичните растения растат устремно нагоре, за да си осигурят повече светлина и в същото време върхът на нарастване отива много над повърхността, кореновата шийка се оголва и растенията стават силно чувствителни към ниските температури.

Най-опасни и широко разпространени плевели в рапичните посеви са полският синап и дивата ряпа. Много често се срещат и видовете райграс, обикновен щир, мъртва коприва, подрумче, лепка, видовете ралица, полски мак, плевелно великденче, лепка и други. Есенното третиране с хербициди има голямо предимство пред пролетното, защото рапичните растения се освобождават навреме от конкуренцията на плевелите по отношение на светлина, вода и хранителни вещества.

Ако все пак е пропуснато есенното третиране, може да се пристъпи към пролетно, което   до известна степен е  компромисно решение.

Рано напролет през вегетацията на рапицата може да се приложи един от вегетационните противожитни хербициди:

Ажил 100 ЕК - в доза 50-80 мл/дка в най-ранни фази от развитието на житните плевели и самосевките от житни култури;

Пантера 40 ЕК (Ранго 40 ЕК)- 80-150 мл/ дка за контрол на самосевките от житни култури и житните плевели. Хербицидът е много селективен за рапицата.

За борба срещу широколистни плевели - паламида, лайка, подрумче, пипериче, самосевки от кориандър и др. рапичните посеви може да се третират с Лонтрел 300 ЕК- в доза 30-40 мл/ дка.

И при рапицата стопански изгодно е третирането на посевите с хербициди през пролетта да се съчетае с внасяне на листни торове.

(ПЗ)

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 3/март 2018 г. на сп. "Практично земеделие"