Растителна защита, торове, семена

Картофопроизводителите ще получат 1 милион лева за борба с почвени неприятели

2018-03-13 

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”е одобрил финансов ресурс от 1 млн. лева за 2018 г. по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите, съобщиха от ведомството. Дейностите са в изпълнение на Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.