Растителна защита, торове, семена

В КАРТОФЕНИТЕ ПОСЕВИ – контрол на плевели

2018-03-14 

В картофените посеви обикновено израстват плевелите: див синап, дива ряпа, петниста бударица, бяла лобода, мъртва коприва, овчарска торбичка, видовете щир, тученица, куче грозде и други. В полските райони растат и едногодишните житни плевели - кокоше просо, видовете кощрява, полска лисича опашка, кръвно просо. Напоследък се наблюдава увеличаване на многогодишните коренищни плевели - балур, пирей, троскот, а от кореновоиздънковите - паламида, млечок, поветица.

Борбата с плевелната растителност се води чрез агротехнически и химически мерки: оптимална подготвка на почвата за засаждане, внасяне на почвени хербициди, вегетационни обработки на посева. Ранното пролетно брануване, култивиране и фрезуване на площите има за цел да разрохква почвата, като разрушава почвената кора и по-големите буци пръст, да запазва почвената влага, да унищожава ранните плевели. Съчетаването на почвени обработки с третиране със селективни хербициди гарантира чисти от плевели посеви.

В практиката е доказано, че почвеното внасяне на хербициди има по-голям ефект, защото за 2-3 месеца картофените посеви остават без плевели, освен това третирането е безопасно, понеже се извършва преди поникване на културата и в ранна фаза от развитието на плевелната растителност. При почвеното внасяне на хербициди трябва да се спазват изискванията: на всяка отделна площ да се познава плевелният състав, за да се подбере най-подходящия хербицид; почвата трябва да бъде много добре обработена, без буци, растителни остатъци и с оптимална почвена влага.

А. Почвени хербициди

Срещу едногодишни житни (лисича опашка, кощрява, кокоше просо, балур от семе и др.) и широколистни плевели (бяла лобода, черно куче грозде, щир, пипериче и др.) след засаждане преди поникване  на картофите и на плевелите се внася един от почвените хербициди: Аркада 880 ЕК- 400-500 мл/ дка; Бисмарк КС- 150-200 мл/ дка; Еклипс 70 ВДГ- 70 г/ дка; Зенкор 70 ВДГ- 70-80 г/ дка; Зенкор 600 СК- 90 мл/ дка; Мишън 200 СЛ- 400 мл/ дка; Ордаго СК- 300-500 мл/ дка; Пендистар 40 СК/Пенкот 40 СК/Пенди 40 СК/Булпен40 СК- 300-500 мл/ дка; Пендинган 330 ЕК нов/Активус- 0,53 л/ дка; Проман/Солето- 250 мл/ дка; Спектрум- 80-140 мл/ дка; Тарга супер 5 ЕК/Ачиба 5 ЕК- 150 мл/ дка; Фронтиер супер -80-140 мл/ дка; Шарпен 33 ЕК/Пенди 33 ЕК/Пенкот 33 ЕК- 360-600 мл/ дка;  Пендинова- 400-600 мл/ дка; Стомп аква -350 мл/ дка; Стомп нов 330 ЕК- 400-500 мл/ дка; Дуал голд 960 ЕК/Тендър ЕК - 150 мл/ дка. Ниските дози се прилагат, ако се очаква по-слабо зеплевеляване, а високите- при по-тежки почви и по-силно заплевеляване. Картофените посеви не бива да се окопават наскоро след третирането с хербициди.

Щом премине действието на почвените хербициди, ако е необходимо се извършва вегетационно пръскане. В полските райони обикновено поникват вторично плевели.

Б. Вегетационни хербициди

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища, посевите се третират с един от регистрираните хербициди: Селект супер 120 ЕК/Центурион супер/Шадау-80-160 мл/дка( фенофаза на плевелите 3-5-и лист и височина на балура 10-20 см); Селект 240 ЕК-40-80 мл/ дка+ прилепител Амиго-80-160 мл/ дка; Тарга супер 5 ЕК/Ачиба 5 ЕК-250-300 мл/ дка; Леопард 5 ЕК/Навигатор 5 ЕК-150-200 мл/ дка; Фузилад форте - 90-130 мл/ дка; Титус 25 ДФ-4-6 г/ дка +Тренд-1% (прилепител)(титус да не се използва при сорт Бинте).

Срещу едногодишни широколистни плевели посевите се третират с един от хербицидите: Еклипс 70 ВДГ-60 г/ дка; Зенкор 70 ВДГ- 60-70 г/дка (при височина на културата 5-10 см); Базагран 480-200 мл/ дка(при височина на културата 2-и-4-и лист(трилистник); Зенкор 600 СК-60 мл/ дка.

(ПЗ)

Статията е авторска и е публикувана в бр. 3/март 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Очаквайте продължение по темата, свързана с картофопроизводството – в бр. 4 на изданието, който ще излезе от печат на 02.04.2018 г.