Растителна защита, торове, семена

ХОРУС+СКОР – ПРОМО ПАКЕТ ЗА ДВОЙНО ПО-СИГУРНА ЗАЩИТА

2018-03-27 

ХОРУС – системен фунгицид предназначен за контрол над струпясването  при семковите овощни видове

5-те основни предимства на Хорус

Отлична мобилност в растението

-          Системно и трансламинарно придвижване в тъканите

-          Активното вещество достига до всички части  растението

-          Устойчивост на дъжд 2 часа след приложение

Бързо действие срещу гъбният патоген

-          Сигурен продукт за приложение след поява на инфекцията

-          Надежден партньор по време на инкубационния период на заразата

-          Продължително превантивно действие

Активен при ниски температури

-          Прилага се  в началото на вегетацията  по време на бърз растеж

-          Проявява силна активност при ниски температури, когато другите продукти имат много слаба мобилност

Механизъм на действие

-          ­Различава се от другите продукти позиционирани в  същия сегмент

-          Нисък риск от поява на резистентност

-          ­Действа на клетъчната стена, като инхибира метионина

Отлична формулация

-          Подобрява абсорбцията на продукта в растителната тъкан

-          Селективна и към най-чувствителните сортове

-          Толерантен към полезнитенасекомите

 

Скор – системен фунгицид предназначен за контрол наразлични болести при семковите овощни видове

5-те основни предимства на Скор

Отлична мобилност в тъканите

-          Системно действие

-          Придвижва се до всички външни и вътрешни части на растението и ги защитава от патогена

-          Не се отмива от растителната повърхност два часа след прилагане

Бърз ефект срещу гъбните патогени

-          Лекуващо действие след развитие на патогена

-          Надеждна защита по време на първоначалното развитие на патогена

-          Най-добри резултати с дълго последействие се получават при превантивна употреба

Висока ефективност след оформяне на плодовете и по време на наедряване

-          Най-подходящ момент за приложение е след фаза оформяне на плодовете и тяхното нарастване

-          Доказана висока ефективност при дъждовни дни

-          Сигурен контрол през периодите с опасност от нападение върху плодовете

Механизъм на действие на фунгицида

-          Оптимален ефект се наблюдава при приложение във фазите след оформяне на плодовете

-          Широк спектър на действие ( ефект срещу няколко патогена)

-          Един от най агресивните триазоли на пазара

Ефективна ЕК формулация за по-добро действие

-          Подобрява адхезията и проникването на активното вещество в растението

-          Няма опасност от проява на фитотоксичност върху чувствителни сортове

-          Толерантен към полезните насекоми