Растителна защита, торове, семена

Защитете вашата рапица по най-добрия начин с Авант® 150 ЕК от ФМС

2018-04-03 

Всяка година е изпълнена с предизвикателства към земеделските производители и това с пълна сила се отнася и за култура като рапицата. Наблюдава се поява на неприятели в нетипични фази от развитието на културата, както и значително намножаване. Именно в такава агротехническа обстановка продуктите за растителна защита най-добре доказват своите качества.

Въпреки трудностите при отглеждането и голямата зависимост от климатичните условия, рапицата продължава да бъде основна култура и нейното качествено опазване от неприятели е от съществено значение за постигане на oптимални добиви.

РапичниятцветоядMeligethes aeneus F. е особено опасен неприятел по рапицата. Повредите се нанасят от възрастните индивиди, които се хранят с тичинките и плодника, като изгризват все още затворените цветни пъпки, за да достигнат до тях. Повредените цветни пъпки изсъхват и опадат, а цветното стебло се оголва.

В момента на пазара се предлагат много продукти за контрол на този неприятел, но повечето от тях са от една и съща химична група, което означава с един и същ начин на действие.  Продължителното използване на тези продукти може да доведе до появата на резистентност, като на много места в Европа все по-често се регистрира устойчивост на неприятеля към пиретроиди. Към момента няма проведено такова изследване в България, но имайки предвид практиката през последните години, можем да очакваме, че ситуацията не е по-различна от тази в Европа.

В рапичните полета се среща огромно биоразнообразие. Освен вредните неприятели като рапичния цветояд, там съществува сложна мрежа от хищници и паразитоиди, които помагат за опазване на културата. Запазването на тези важни естествени съюзници трябва да бъде приоритет и в тази връзка изборът на подходящ инсектицид е от съществено значение.

Авант® 150 ЕК – инсектицид от нова химична група с различен начин на действие

Авант® 150 ЕК е с нов начин на действие и принадлежи към химична група, различна от тази на всички съществуващи продукти на пазара в момента. Авант® 150 ЕК е идеалният избор за производителите, които искат ефективно и сигурно да защитят рапицата от вредата, която причинява рапичният цветояд.

Авант® 150 ЕК е единственият представител от най-новия клас инсектициди – оксадиазини с активно вещество индоксакарб. За разлика от другите продукти Авант® 150 ЕК осигурява ефикасност до 98%. Авант® 150 ЕК е с различен начин на действие спрямо използваните до сега инсектициди – при него не се наблюдава незабавен „нок-даун” ефект, но вредителите спират да се хранят веднага след поглъщане на токсичната доза и това води до невъзможност за нанасяне на повече повреди.

Благодарение на новата химична група на активното вещество, различния начин на действие в сравнение с останалите регистрирани инсектициди и свойството му да щади полезните видове, които са естествени неприятели на вредоносните видове,  Авант® 150 ЕК  е отлично решение и спомага за по-качественото и пълно опазване на културата. 

АВАНТ® 150 ЕК - правилният избор за отлична защита на рапицата

Препоръчително е третирането да се извърши при наличие на 1-2 възрастни по бутоните в доза 17 мл/дка. За оптимална защита и опазване на опрашителите се третира от фаза „зелен бутон” до фаза ”жълт бутон”. Максималният брой третирания през вегетацията е 1.

Авант® 150 ЕК се прилага малко преди цъфтеж на рапицата за контрол на възрастните на рапичния цветояд. Благодарение на по-дългия период на защита в сравнение с другите регистрирани продукти на пазара, той предпазва културата и по време на цъфтежа, като по този начин от една страна се избягва риска от смъртност на насекомите опрашителии от друга - запазва цветовете на рапицата за по-добро опрашване, гарантирайки развитието на повече и с по-голяма маса шушулки, което води до увеличаване на добива.

Авант® 150 ЕК  е повече от инструмент за растителна защита – той помага на земеделските производители да повишат качеството и добива, като едновременно с това намалят риска от възникване на резистентност и така гарантират възможността за едно добро управление на вредителите сега, а и в бъдеще.