Растителна защита, торове, семена

Хербициден контрол на плевелите в слънчогледовите площи – обзор

2018-04-11 

В раннитефазиот развитието си - 7-и-8-и лист, слънчогледът залага добивите, но в същото време плевелите го конкурират за хранителни вещества, вода и светлина. Това налага да се проведе борба с плевелните растения в посевите, за да се постигнат желаните резултати.

Въпросът със заплевеляването се решава чрез почвено или вегетационно внасяне на хербициди. На агропазара у нас се предлага голям набор от продукти с различен механизъм на действие, различни срокове на приложение, затова е необходимо да се подбере най-подходящият.

Слънчогледът е силно чувствителен към заплевеляването в ранните фази от развитието си и в резултат може да се разредят посевите, да се понижи сухото вещество и да намалят добивите.

Посевите най-често заплевеляват от полски синап, кощрява, черно куче грозде, обикновен и пълзящ щир, овчарска торбичка, тученица, кокошо просо, кръвно просо, пача трева, бяла куча лобода. От многогодишните плевели по-голямо разпространение имат балурът, поветицата, паламидата. Слънчогледът се напада и от синя китка- нови раси.

В слънчогледовите площи хербицидите се внасят почвено и вегетационно. Голямо значение имат агротехническите мерки- дълбока оран след прибиране на предшественика, лятно-есенните почвени обработки, пролетното култивиране с брануване. Пролетните обработки имат за цел да унищожат всички презимували плевели и да провокират поникването на нови. При слънчогледа се прави предпоникващо и следпоникващо брануване.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели почвено след сеитбата преди поникване на културата може да се внесе един от регистрираните хербициди: Стомп аква- 350 мл/ дка; Стомп нов 330 ЕК-400 мл/ дка; Пендиган 330 ЕК- 400-600 мл/ дка с 20-40 л вода/дка; Гардоприм плюс голд 500 СК/Силбаск-350-400 мл/ дка; Дуал голд 960 ЕК/Тендър ЕК- 150 мл/ дка в т.ч. срещу балур от семена; Пледж 50 ВП- 8 г/ дка; Фронтиер супер/Спектрум-80-140 мл/ дка; Тайфун СЛ- 300 мл/ дка (внася се преди сеитбата); Пендистар 40 СК-300-500 мл/ дка.

Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели почвено след сеитбата преди поникване на културата може да се третира с един от хербицидите: Афалон 45 СК-300 мл/ дка; Линурон 45 СК-300 мл/ дка; Линурекс 50 СК-250-300 мл/ дка; Линурекс 45 СК- 300 мл/ дка; Галиган 240 ЕК/Оксиган 240 ЕК- 80-100 мл/ дка; Смерч 24 ЕК-80-100 мл/ дка (може да се прояви фитотоксичност, която бързо се преодолява); Калин Фло- 250-300 мл/ дка; Модаон 4 Ф-150 мл/ дка.

От почвени хербициди може да се очаква ефект, ако се внесат на добре обработена почва, без буци и растителни остатъци, с нормална почвена влага.

 

Вегетационно третиране на слънчогледа срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели се извършва с един от регистрираните хербициди: Модаон 4 Ф- 150 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на културата; Смерч 24 ЕК- 80 мл/ дка във фаза 2-4-и лист на плевелите; Пледж 50 ВП- 2-4-и лист на слънчогледа и др.

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели посевът може да се третира с един от хербицидите: Селект супер 120 ЕК- 80-160 мл/ дка; Селект 240 ЕК- 40-80 мл/ дка; Пантера 40 ЕК/Ранго 40 ЕК/Панарекс -150-175 мл/ дка; Леопард 5 ЕК/Навигатор 5 ЕК-150-200 мл/ дка; Фокус ултра/Стратос ултра-200 мл/ дка; Тарга супер 5 ЕК-150-200 мл/ дка; Фузилад форте- 80-130 мл/ дка.

Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. и балур от коренища може да бъде ефективно пръскането на посева с Тайгър платиниум 5 ЕК/Торнадо 5 ЕК- 200 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на плевелите и височина на балура 10-20 см.

Хербицидът Експрес™ 50 СГ съдържа 500 г/кг трибенурон-метил и се прилага вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, след 1-ва двойка същински листа на слънчогледа. Прилага се само при слънчогледови хибриди, толерантни на Експрес™ 50 СГ и е единственият регистриран вегетационен хербицид за употреба при тези хибриди. Доза на приложение – 4 г/дка с 20-30 л/работен разтвор на декар.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели съгласно технологията Клиърфийлд със слънчогледови хибриди посевът се пръска вегетационно с Пулсар 40/Листего 40/Пасат 40- 120 мл/ дка във фаза 2-6-и лист на културата; ефективна е и комбинацията Пулсар 40-120 мл + Стомп нов 330 ЕК-230 мл/ дка във фаза 2-6-и лист на културата.

Вегетационното пръскане на слънчогледовите посеви трябва да приключи до 8-и лист на културата.

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 585468.