Растителна защита, торове, семена

Листното подхранване на НАХУТ с торовете на Екофол осигурява високи и стабилни добиви

2018-04-13 

През последните години площите с нахут в страната непрекъснато се увеличавати за относително кратък период от време се утвърдиха полезни земеделски практики за отглеждането му.

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Нахутът се отличава с висока потребност от микроелементи при залагането на грудки в процеса на развитието си. Това е свързано с интензивността на фотосинтезата и необходимостта от повече енергийни метаболити за правилното функциониране и на азотфиксиращите бактерии.

 За задоволяването на тази специфична потребност най-полезна е суспензията Лактофол Желязо.

Лактофол Желязо се отличава с високо съдържание на бор и лесноусвоими лактатни хелати на металните микроелементи (желязо, магнезий, манган, цинк), които активират фотосинтетичните ензими. Магнезият е много важен за синтеза на хлорофил. Лактофол Желязо задоволява и специфичната потребност от калий при затруднения в неговото приемане от почвата.

Нахутът се отличава и със завишена потребност от молибден. Отклоненията в киселинността на българските почви и засушаванията затрудняват приемането на молибден. Подаден листно, той се приема и се усвоява от растителните тъкани без излишен разход на енергия.

Благодарение на биотехнологичния си произход, Лактофол Желязо засилва имунната система на нахута и има силно изявено антивирусно въздействие върху културата. Повишава се и устойчивостта на културата на неблагоприятни природо-климатични условия.

НАЙ-ПОЛЕЗНО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА НА НАХУТА Е ДВУКРАТНОТО ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ ПО СЛЕДНАТА СХЕМА:

  ПЪРВО ПРЪСКАНЕ

Фаза „разклоняване-покриване на редовете" - Лактофол Желязо (500 мл/дка) + Хеласол Молибден (30-50 мл/дка).

  ВТОРО ПРЪСКАНЕ

Фаза„бутонизация-масов цъфтеж" - Лактофол Желязо (500-800 мл/дка) + Хеласол Молибден (30-50 мл/дка).

Подобрявайки физиологичния статус на нахута, се засилва функцията на азотфиксиращите бактерии. Обединеният ефект от това двустранно въздействие е:

·         Повишаване на добива.

·         Увеличаване на абсолютната маса на зърната.

·         Подобряване на качеството на почвата.

Ефектът от листното подхранване върху растежа и развитието на нахут е показан в посева на ЗП Иван Лазаров, с. Чепинци. Получен е добив от около 230 кг/дка.

 

ДВУКРАТНОТО ТРЕТИРАНЕ С ЛАКТОФОЛ ЖЕЛЯЗО И ХЕЛАСОЛ МОЛИБДЕН ОСИГУРЯВА МОЩНОТО РАЗВИТИЕ НА НАХУТА, ПОДОБРЯВА ОПЛОЖДАНЕТО И ВОДИ ДО ИЗРАВНЕНО РАЗВИТИЕ НА ЗЪРНАТА И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО.