Растителна защита, торове, семена

Новата “VISIQ” технология в овощните градини

2018-04-19 

За разлика от останалите култури, трайните  насаждения са едни от най-ощетените по-отношение на разнообразие на продукти за растителна защита, използвани при тяхното отглеждане. Това важи особено при инсектицидите, където в практиката остават все по-малко надеждни продукти за борбата срещу основни неприятели, като Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Листозавивачки, Кръгломиниращи молци, Ябълков пъстър миниращ молец, Прасковен молец,Сливов плодов червей, Петнистокрила муха (Drosophila suzukii) и други.

Един такъв инсектицид от ново поколение е новата формулация на Афърм Опти,продукт на фирма Синджента, която е насочена и регистрирана само и единствено в овощните култури за контрол на неприятелите от разред Lepidoptera.

При Афърм Опти за първи път е използвана иновативната VISIQ технология, която удължавапоследействието на продукта до 14 дни след третиране. Тази нова технология предпазва активното вещество от УВ деградация и спомага за бързото му абсорбиране от растението.

Друго характерно предимство на Афъм Опти е така наречената „Pepite“формулация, която позволява използването на по-ниска доза и е лесна за работа и приложение поради това, че не съдържа прах. Този тип формулация позволява хигроскопичността да се сведе до минимум, което запазва по-дълго време качеството на продукта.

Афърм Опти има гъвкаво приложение поради своята висока ефективност срещу всички ларвени стадии на вредителите. За да може да се използва пълния потенциал на продукта, а именно неговия ово-ларвициден ефект, е необходимо много добре да се избере момента на приложение, а именно във фаза „черна главичка“на яйцата или малко преди тяхното излюпване.

В последно време все по-често се говори за благоприятния токсикологичен профил на РЗ продуктите и все по-ниските остатъчни количествав крайната продукция. Като обобщение може да се каже, че Афърм Опти категорично отговаря на изискванията на хранителните вериги и фирмите износители за безопасна продукцията сниските остатъчниколичества.