Растителна защита, торове, семена

Ефикасни хербициди за контрол на плевелите в царевицата - обзор

2018-04-24 

Хибридите царевица, коитосе отглеждат у нас, имат големи продуктивни качества, което ги прави икономически ефективни. Очакваните високи и качествени добиви могат да се получат, само ако се спазват всички изисквания в технологиите  за отглеждането им – контрол на плевелите, болестите и неприятелите. 

Много важно е контролът с плевелите да се изведе в ранните фази от развитието на културата (до 6-7 лист), за да се избегне конкурирането за вода, светлина и хранителни вещества. За контрол се използват почвени и вегетационни хербициди, изборът на които трябва да се съобрази с особеностите на всяко поле, плевелния състав, агроклиматичните условия.

Царевицата заплевелява от групата на ранните плевели с видовете фасулче, синап и др.; от късните пролетни с видовете щир, видовете кощрява, бяла куча лобода, черно куче грозде, татул, пача трева, лападоволистно пипериче, свиница, кокошо просо и други; от житните- див овес, полска лисича опашка и други.

Масово се намножават коренищните и кореновоиздънковите плевели - балур, полска поветица, паламида, млечок, за което причина могат да бъдат пропуски в агротехниката - използване на фрези и дискови оръдия при заплевеляване с коренищни плевели, неправилно сеитбообръщение, внасяне на неподходящи хербициди, неточни дози и други. При монокултурно отглеждане на царевицата силно се намножават многогодишните видове - балур, поветица и други.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели след сеитбата преди поникване на царевицата почвено се внася един от регистрираните хербициди: Аденго 465 СК - 35-44 мл/ дка, а ранно вегетационно- в доза 35 мл/ дка (препаратът е слабо зависим от почвената влага); Мерлин Флекс 480 СК-42 мл/ дка (действието на продукта е в зависимост от почвената влага във времето от сеитбата до поникване; ако настъпи ранно засушаване, хербицидът може да се приложи в началото на поникване на културата и плевелите); Дуал голд 960 ЕК/Трендър ЕК-150 мл/ дка; Стомп нов 330 ЕК-400 мл/ дка; Стомп аква-350 мл/ дка; Камикс 560 СЕ- 200 и 250 мл/ дка (ефективен е и при по-малка влага); Фронтиер супер/Спектрум-80-140 мл/ дка; Пендиган 330 ЕК- 400 мл/ дка; Калисто 480 СК-30-40 мл/ дка; Пледж 50 ВП-8 г/ дка; Уинг-П-300-400 мл/ дка; Кабадекс екстра- 45 мл/ дка; Клик дуо-400 мл/ дка с 20-50 л.вода/ дка; Лумакс 312 СК- 300-400 мл/ дка; Бисмарк КС-150-200 мл/ дка; Тайфун СЛ- 300 мл/ дка (преди сеитбата); Акрис -200-300 мл/ дка; Гардоприм 400-450 мл/ дка; Пендинова-400-600 мл/ дка; Пендистар 40 СК-300-500 мл/ дка.

Чрез почвените хербициди се осигурява чист и добре гарниран посев в най-ранните фази от развитието на царевицата, защото голяма част от поникващите плевели се унищожават. Почвените хербициди действат около 40-50 дни, а след това започва вторичното заплевеляване, при което се налага вегетационно пръскане. Вегетационните хербициди слабо зависят от почвената влага за разлика от почвените.

Срещу едногодишни  и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели царевичните посеви вегетационно се третират с един от регистрираните хербициди: Лаудис ОД- 200    мл/ дка (във фаза 2-8-и лист на културата, до 6-и лист на плевелите и височина на балура 15-25 см); Капрено СК – 22-29 мл/дка (фъв ваза от 2-ри до 6-ти лист на културата); Ариго ВГ - 33 гр/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90 ( от 2-ри до 8-ми лист на царевицата); Лумакс 312 СК- 300 мл/ дка (в ранна фаза на плевелите-2-3-и лист); Логос 4 СК-125 мл/ дка (до 8-и лист на царевицата и 2-4-и лист на балура); Екип ОД-200-250 мл/ дка(във фаза 3-6 лист на царевицата); Калисто 480 СК- 20 мл/дка + Атплюс-0,5% (прилепител) ранна фенофаза на плевелите; Камбио СЛ-200 мл/ дка (фаза 3-5-и лист на културата и на плевелите); Мерлин Флекс 480 СК-42 мл/ дка( във фаза 1-3-и лист на царевицата); Принципал- 9 г/ дка+ Тренд-0,1%(прилепител); Принципал плюс -44 г/ дка+ Тренд-0,1%; Мистрал екстра 6 ОД-65-75 мл/ дка (фаза 1-8-и лист на царевицата, 2-4-и лист на плевелите и височина на балура 15-25 см с 20-40 л работен разтвор/дка(еднократно прилагане); Стомп аква-350 мл/дка (в началото на вегетация на културата и до 2-и лист на плевелите); Монсун актив ОД-150 мл/ дка( във фаза 2-8-и лист на царевицата); Пендиган 330 ЕК-400-600 мл/ дка с 20-40 л вода/дка; Никоган 4 СК- 125 мл/дка( от 2-8-и лист на царевицата); Дифендър СЛ-120 мл/ дка (3-5-и лист на царевицата); Базис 75 ДФ-2-2,5 г/ дка + Тренд-0,1%; Гардоприм-350-400 мл/ дка; Каспър 55 ВГ-30 г/ дка (3-8-и лист на царевицата); Самсон 40 Д-150 мл/ дка (2-8-и лист на царевицата); Санафен - 120 мл/ дка (3-5-и лист на царевицата); Димбо 480 СЛ-  50-75 мл/ дка(2-6-и лист на царевицата); Терминатор 4 СК-125 мл/ дка( до 8-и лист на царевицата, 2-4-и лист на балура от семе и коренища); Келвин ОД/Виктус ОД-100-150 мл/ дка.

Вегетационният хербицид Хемнико 24 СК оказва отличен контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, включително балур от коренища и семе и някои широколистни плевели в царевица. Прилага се в доза 21 мл/дка след поникване на плевелите, във фаза 2-8-ми лист на културата.

Хербицидите Аденго и Мерлин Флекс имат UV-защита, затова не се разграждат от действието на слънчевите лъчи и не се изпаряват. 

Срещу широколистни плевели царевичните посеви могат да се третират с един от регистрираните хербициди: Арат - 20 г/дка + 100 мл/дка ДЕШ (от 2-ри до 6-ти лист на царевицата); Дифендър СЛ/Пасифик СЛ/Магнето СЛ-120 мл/дка (във фаза 3-5-и лист на царевицата, срещу плевели слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди); Матон 600 ЕК- 110 мл/ дка (във фаза 3-5-и лист на културата); Калам -20-40 г/ дка + 100 мл/ дка ДЕШ (3-6-и лист на царевицата); Кабадекс екстра - 30 мл/ дка + Дасоил-50 мл/ дка (прилепител) от 2-ри до 6-ти лист на културата); Буктрил Универсал – 80 мл/дка; Санфен – 120 мл/дка( от 2-ри до 8-ми лист на царевицата).

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.