Растителна защита, торове, семена

Центурион Супер/Селект Супер – сигурен и надежден системен хербицид срещу житни плевели в широколистни култури от Ариста ЛайфСайънс

2018-05-04 

В началните фази от развитието си, земеделските култури са изключително чуствителни на конкуренцията от плевелите. При наличие на житни плевели – едногодишни и многогодишни видове, надежден избор и подходящ партньор за земеделските производители е предлагания от Ариста ЛайфСайънс, системен, вегетационен, противожитен хербицид -  Центурион Супер/Селект Супер.

Доказалият се през годините хербицид с постоянство в качеството си, гъвкавост на употреба, висока ефикасност и сигурна рентабилност, притежава изключително широк спектърна действие - контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки от житни култури, троскот, пирей, балур и др., при голям брой широколистни култури като слънчоглед, картофи, фасул и захарно цвекло.

Благодарение на уникалната си формулация, която включва вграден прилепител и високата ефективност на активното вещество клетодим, взаимно допълващи се и работещи в синергизъм, освен най-важните житни плевели, Центурион Супер/Селект Супер с успех контролира и проблемните плевели, като лисича опашка, райграс, кокоше просо, овсига, включително и устойчивите на FOP-хербициди плевели.

Дозите на приложение са от 80 мл/дка за едногодишни и 160 мл/дка за многогодишни житни плевели, а оптимален срок за приложение във фази на активен растеж на плевелите  – при едногодишни 3-ти лист до начало на братене, за многогодишни 15-20 см височина.

След третиране на чувствителните плевели, продуктът се придвижва и натрупва в точките на активен растеж (меристемните тъкани) на растенията, инхибирайки дейността им, като прекъсва биосинтеза на липиди. В рамките на седем дни след третиране се наблюдава напълно спиране на растежа, започва покафеняване на тъканите в точките на нарастване, при младите листа пожълтяване, а при старите промяна в цвета в оранжев, червен и пурпурен.

Изборът на Центурион Супер/Селект Супер осигурява на земеделските производители висока възвръщаемост на вложените средства – съчетание на висока селективност и чисти от житни плевели полета!

Иновации. Гъвкавост. Резултати.

Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на www.arystalifscience.bg