Растителна защита, торове, семена

Получавате повече от защита за вашата царевица с Кораген 20 СК от ФМС

2018-05-08 

От години царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доскорошните разбирания могат да причинят сериозни щети, което да доведе до сериозни загуби от потенциалния добив. Тези загуби могат да бъдат предотвратени чрез извеждане на адекватна химична борба.

 Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби.

Един от основните проблеми на всеки производител на царевица са щетите причинени от царевичния стъблопробивач и нощенките и свързания с тях риск от поява на микотоксини. Неприятелите от една страна могат значително да намалят добива, а наличието на микотоксини да направи невъзможна продажбата на продукцията.

Царевичният стъблопробивач е един от икономически най-важните неприятели при тази култура. В зависимост от климатичните условия, той развива 1 - 2 две поколения на година. Женските снасят между 10-40 яйца в сухите остатъци под листата. След около седмица развиващите се ларви може да се забележат през прозиращите яйца. В зависимост от  температурите, периода от яйцеснасянето до излюпването им отнема между 4 и 10 дни.  Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби. След излюпването на яйцата, ларвите се хранят с листата, след което пробиват стеблото и навлизат в него. Пробиването на тунели често води до пречупване на стъблото,

окапване на съцветия и загуба на функционалността на проводящата система. Това може да има тежки последствия за царевичния посев, особено в сезони, когато популацията на вредителя е с висока плътност.

 

Кораген 20 СК – модерното решение срещу неприятелите по царевицата

 Кораген 20 СК е инсектицид от ново поколение, от химичната група на антраниламиди, притежаващ нов начин на действие.  Активното вещество действа върху специфични рецептори, които играят важна роля при мускулната активност (т. нар. рианодинови рецептори). Активирането им води до нарушена мускулна функция, парализа и смърт на насекомите.

Третиране с Кораген 20 СК се препоръчва 5 до 7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач и памуковата нощенка като основни неприятели при тази култура.

За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност.

За България той е 10 броя яйчни групички на 100 растения при царевица за зърно и 3 броя на 100 растения при царевица за семепроизводство.

Ако не са заложени феромонови уловки, се препоръчва обследването да се направи след наблюдаван засилен летеж на възрастните. Отново критерий за третиране е достигането на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

Само едно третиране с Кораген 20 СК обикновено е достатъчно, за да се защитят царевичните култури от всички основни вредители от разред  Lepidoptera /Пеперуди в т. ч. и видовете нощенки/. В региони с висока плътност на неприятелите, може да е необходимо и второ третиране с инсектицид срещу нападение от новите поколения от тези  неприятели.