Растителна защита, торове, семена

Само системен контрол на обикновената мана по лозата може да гарантира успех срещу опасната болест

2018-05-10 

През май  метеорологичните условия са много благоприятни, както за бързия растеж на лозята, така и за развитието на болестите и за намножаване на неприятелите. От болестите маната и оидиумът имат най-голямо стопанско значение, а от неприятелите на първо място са гроздовите молци следвани от лозовите акари, зеления бръмбар, цигарджията и други.

Маната по лозата (Plasmopara viticola) е икономически най-опасната болест. В хладно (18-20оС) и влажно време с чести, но слаби валежи или роса може компрометира реколтата. Маната напада всички зелени части на растенията, но най-чувствителни са ресите, листата и гроздовете.

Типичните признаци са хлоротичните, мазни петна по листата, които от долната страна се покриват със сивобелезникав налеп при по-висока влажност. Ако инфекцията е във висока степен, ресите изсъхват и окапват. И младите оформени зърна също се нападат от болестта, а при поява на петна в основата на чепките изсъхва целият грозд. Периодът от поява на ресата до затваряне на чепките е критичен.

Първо предпазно пръскане срещу болестта се провежда при големина на летораслите 40-50 см, ако условията не са подходящи за инфекции с един от  контактните фунгициди:  Дитан ДГ-200 г/ дка; Витра 50 ВП/Купрохай 50 ВП-0,15%; Купроксат ФЛ/Трибейз флоабъл-0,3%; Купроцин супер М-0,2%; Купертин М- 0,4%(400 г/ дка със 100 л вода/ дка); Манкоцеб 80 ВП- 0,3%; Медян екстра 350 СК- 350 мл/ дка; Арметил С ВП- 0,25%; Пенкоцеб 80 ВП- 210 г/ дка; Санкоцеб 80 ВП-200 г/ дка; Бордо микс 20 ВП- 500-600 г/ дка (100 л/ дка раб. р-р); Банко 500- 0,2%.

При благоприятно време (хладно и дъждовно) за поява и развитие на мана или проява на петна, пръскането се провежда с фунгициди с лекуващо действие до ограничаване на заразата: Ампексио – 50 г/дка, Димикс 500 СК – 30-36 мл/дка (Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); Делан 700 ВДГ-0,05%; Куадрис 25 СК-0,075%; Микал флаш-0,3%; Ридомил голд-0,25%; Корсейт макс ВП-0,15%; Кабрио топ- 0,15%; Акробат Р-0,25%; Верита ВГ-0,2%; Корсейт Р ДФ-Бианко-0,25%; Корсейт М ДФ- 0,25%; Манфил -200 г/ дка; Галбен 8 М 65-0,25%; Алфил дупло- 90-350 г/ дка; Купросейт голд М- 0,15%; Акробат Р-0,25%; Мелоди компакт 49 ВГ- 150-175 г/ дка; Моксимат 505 ВГ-240-300 г/ дка; Пасодобле 70 ВГ- 200 г/ дка; Орвего-70 мл/ дка.

Новият фунгицид  Ампексио на фирма Синджента за контрол на маната се прилага в доза 50 гр./дка (максимум 3 приложения на сезон през 8-12 дни). Ампексио е комбинация от два локално системни продукта, което обяснява и по-силното му трансламинарно действие.

 На снимката: „Мазни петна” – по листа на лоза, вследствие нападение от обикновена мана

Източник: https://www.syngenta.bg

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 5/май 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.

Само системен контрол на обикновената мана по лозата може да гарантира успех срещу опасната болест