Растителна защита, торове, семена

Брашнеста мана по лозата (оидиум) – критични периоди за инфектиране

2018-05-12 

От силно вредоносните болести с решаващо икономическо значение е брашнестата мана по лозата (Uncinula necator) или оидиум, както е позната сред лозарите.

Критичен период за инфектиране е 10-12 дни преди цъфтежа, а следващият критичен е от цъфтежа до затваряне на чепките.

Ефективни са третиранията с един от фунгицидите: Акоидал ВГ- 0,25% (20 дни); Вивандо-20 мл/ дка )28); Домарк 10 ЕК-25-30 мл/ дка (30); Колис СК-0,04% (40 мл/ дка (28); Куадрис 25 СК-0,075% (21); Кусаби-30 мл/ дка (28); Медина 20 ЕВ-24 мл/ дка (14)-при първи симптоми; Миша 20 ЕВ- 24 мл/ дка (14); Систан Екозом ЕВ- 20-150 мл/ дка (14); Строби ДФ/Дискус ДФ-0,02% (35); Талендо 20 ЕК-20-25 мл/ дка с раб. р-р 30-100 л/ дка (28);Топаз 100 ЕК-0,015% (28); Топсин М 70 ВДГ- 100 г/ дка при големина на летораслите 15 см (14); Байфидан 250 ЕК-0,01% (30); Байфидан 312 СК-12 мл/ дка (14 дни за десертни), (21 дни за винени); Бампер 25 ЕК-0,02% (30);Шавит Ф 72 ВДГ-0,2% (200 г/ дка) (20 дни); Флинт макс 75 ВГ-0,016% (16 г/ дка) (14).

На снимката: Симптоми на брашнеста мана

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 5/май 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. В статияна темата продължава с описание на практиките и яктуалните продукти за растителна зашита на лозата от гроздови молци и акари, които започват вредонсната си дейност през месец май. (ПЗ)