Растителна защита, торове, семена

Българският производител на листни торове Екофол с нова гама продукти за биологично земеделие

2018-05-13 

Интервю: С Татяна Михайлова, Изпълнителен директор на ЕКОФОЛ  АД, разговаря Яна Брезовска, гл. редактор на сп. „Практично земеделие”

 - Г-жо Михайлова, в професионалните среди, занимаващи се със земеделие у нас, силно впечатление и подчертан интерес предизвиква новото направление на Екофол АД, насочено към  производството на продукти за биологично земеделие. Какви са тенденциите и защо Екофол - най-големият и авторитетен български производител на листни торове, инвестира  в продукти за биоземеделие, използвани в  иновативни технологии за хранене на земеделските култури?

-Грижата за природата и за здравето на хората никога не е била чужда на българския производител на листни торове и биостимулатори Екофол.Във всички наши торове е заложено щадящо околната среда „екологично поведение“ на продукта през целия му жизнен цикъл. Биостимулаторите на Екофол позволяват максимално усвояване на азотните торове, защото активират нитратната редукция в растенията. Торовете на Екофол спомагат за подобряване на разтворимостта на блокираните в почвата минерални съединения, защото променят излъчването на метаболити в околокореновата зона.

Биологичното земеделие в повечето европейски страни е обявено за приоритетно с цел опазване на планетата и човешкото здраве.

В последните няколко години биологичното земеделие е един от най-бързо развиващите се сектори в България.Непрекъснато нарастват както площите и отглежданите животни, така и броят на биологичните производители, преработватели и търговци.

Следвайки тази тенденция за развитие в България, Екофол предлага нова гама листни торове и биостимултори за приложение в биологичното земеделие, отговарящи на всички изисквания на Регламент ЕО 834/2007, Регламент ЕО 889/2008 и националното законодателство.

 -      Моля Ви, представете накратко новите продукти и серии за биоземеделие, които Екофол произвежда и предлага на българския агропазар, а както вече е известно  - и в Румъния, и в други страни. Какви са предимствата им, които позволяват пълно разгръщане на потенциала за добив на културите  и качеството на биопродукцията?

-Биостимулатора AminoExpert® Balans се характеризира с високо съдържание на полезни аминокиселини в пептиден концентрат. AminoExpert® Balans гарантира силен антистрес ефект и повишена устойчивост на всички култури към неблагоприятните условия на отглеждане.

-Новите течни торове на Екофол от серията Go! Bio дават възможност на земеделския производител, според нуждите от хранителни елементи на културите, да избира най-подходящия  продукт.  В тази гама предлагаме:

ü  Go! BioCa - течен калций с биологично активни аминокиселини.Go! BioCa доставя необходимия калций при формирането на плодовете и не допуска върхово гниене, кафяви петна и напукване. Аминокиселините стимулират усвояването на хранителните елементи и допринасят за оздравяването на плодовите обвивки.Прилага се при овощни – семкови, костилкови, черупкови; при малини; ягоди;лозя; картофи; зеленчукови и други култури с повишено изискване за калций.

ü  Go! BioК- балансиран органичен тор - комбинация от калий, аминокиселини и органика - хуминови, фулвови киселини и бетаин.Go! Bio K осигурява калий през фазите, определящите добива на културите. Калият подобрява синтеза на масло в цветовете на етерично-маслените растения. Витамините и аминокиселините увеличават хранителната стойност и стимулират процесите на отлагане на въглехидрати в нарастващите плодове.Прилага се при пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица, ягоди и малини, лозя, овошки, картофи, етерично-маслени култури, зеленчуци и при всички други култури с повишено изискване за калий.

ü  Go! BioTotal - комбинация от аминокиселини и микроелементи с отличен хранещ и стимулиращ ефект.Go! BioTotаl е биостимулатор с висока хранителна стойност. Комбинацията от аминокиселини, магнезий и водоразтворими микроелементи засилва растежа и развитието на културите през целия им вегетационен период. Подпомага растенията за преодоляването на различни видове стрес и хранителни дефицити. Укрепва имунната система.Осигурява балансирано хранене и стимулиране на всички култури.

-От серията HELASOL предлагаме: ХЕЛАСОЛ БОР; ХЕЛАСОЛ ЦИНК; ХЕЛАСОЛ МЕД; ХЕЛАСОЛ МАНГАН; ХЕЛАСОЛ МАКС ЖЕЛЯЗО. Продуктите от тази серия са  100% водоразтворими високоефективни листни микроторове със 100% хелатиране и водоразтворими микроелемени.  Използват се в технологиите за  отглеждане на културите и при проблеми с  храненето - това са изключително качествени продукти за корекции на дефицити от основни микроелементи.

    -   И накрая, фирма Екофол подготви и отпечата наскоро едно много полезно помагало  за земеделците – Продуктов каталог за биологично земеделие, в който подробно са описани характеристиките и начините на приложение на биопродуктите на фирмата.  Как могат производителите и експертите да се снабдят с  Каталога?

-Силно се надяваме с издаването и разпространението на Каталога, да бъдем полезни на земеделцитев непосредствената им производствена дейност. Желаещите да получат изданието могат да се обръщат за съдействие към регионалните представители  и търговските офиси на фирмата в страната, както и да направят заявка на адрес: order@ecofol.com

-          Благодаря, Ви!

 

На снимката: Татяна Михайлова

Интервюто е публикувано в бр. 5/май 2018 г. на сп. „Практично земеделие”