Растителна защита, торове, семена

Предстоящите растителнозащитни практики – акцент в Националните Демонстрационни опити Агро Арена 2018 на Байер

2018-05-18 

Националните Демонстрационни опити Агро Арена 2018 на фирма Байер, дивизия КропСайанс, отново, силно привлякоха професионалния интерес на земеделците от цялата страна. Тази година платформите се провеждат в 3 локации: с. Бяло поле, обл. Стара Загора – 09.05.2018; с. Попгригорово, обл. Добрич – 11.05.2018 и гр. Кнежа, обл. Плевен – 15.05.2018 г.

По традиция, на тези платформи, екипът на компанията представя в реални производствени  условия проявлението на новите продукти и иновативните растителнозащитни решения на Байер, съобразени с динамиката и развитието на земеделието по региони, и в частност технологичното обезпечаване контрола на вредителите при основните полски култури  в страната: пшеница, слънчоглед, царевица, рапица, а напоследък и нахут.

От страна на земеделските производители изключително добре се прие новаторският подход на екипа на Байер България през този сезон, а именно – изтегляне с около две седмици по-рано от обичайното провеждане на националните демонстрационни опити.

На събитието в с. Бяло поле, обл. Стара Загора (Б. р. -  където присъства и репортер на сп. „Практично земеделие”), Жечо Мурзов, Търговският мениджър на Байер България, дивизия КропСайанс обоснова иновативното решения на фирмата така: - Една от причините да изтеглим демонстрационните опити по-рано беше, освен да се убедите в ефекта от приложението на продуктите на Байер, но и да може да видите тяхното проявление от тук нататък, т. е. как те ще повлияят на посевите по-късно. Затова, ние Ви каним, във всеки един момент от тук нататък да наблюдавате и да се информирате какво ще се случва на това поле. Нашите регионални представители ще направят необходимата организация и в определени дни, Вие, ще имате възможност да посещавате полето, да видите това, което се е получило като ефект от приложение на продуктите на Байер, да обсъдите състоянието и фитосанитарната обстановка и да вземете най-правилното решение за това - какво предстои и какво следва да се извърши като мероприятия, за да бъдат защитени посевите напълно.

При житните култури, продължи Ж. Мурзов, посевите са във фаза изкласяване (б. р. към 10-ти май) и сега е изключително важно да се запазят пшениците здрави и ненападнати от болести до жътва. До сега натискът от болести не беше сериозен,  но това което наблюдаваме е, че към момента има нападение от кафява ръжда, която все още е в скрита форма, т. е. още е в инкубационния си период. След 8 до 10 дни, ако посетите отново полето, ще видите как ръждата – в нетретираната контрола, е  обхванала посева. За да се справят производителите успешно с  опасното заболяване, екипът на Байер предлага сигурно решение – третиране с новия фунгицид на фирмата –Авиатор Xpro. Ако няма висок инфекциозен натиск, предложението е продуктът да се използва в по-ниската доза – 80 мл/дка, която ще даде сигурен ефект и срещу всички други листни болести по културата, развиващи се в по-късните фази от вегетацията. С успех може да се приложи и Зантара другият иновативен фунгицид на Байер в житни. Прилагайки един от двата продукта - Авиатор Xpro или Зантара, производителите могат да очакват увеличение както в добива, така и в качествените показатели на зърното. След това предстои третиране със стробилуринов продукт, какъвто е фунгицидът Сфера Макс. При необходимост и по преценка, ако се наложи, от фаза начало на изкласяване до край на изкласяването може да се приложи фунгицидът Фалкон, в доза 60 мл/дка.

 Предстои още едно много важно мероприятие в пшеничените посеви - третиране с инсектицид, като предложението на фирмата е да се използват: Протеус /срещу листни въшки/ или  Децис /срещу житна дървеница, житна пиявица/.

Тодор Георгиев,  Регионален мениджър Южна Българя на  Байер, дивизия КропСайанс  и Регионалните представители на фирмата за Южна България: Илия Бибишков, Златко Димитров, Владимир Вълчев  и Иван Папов показаха ефекта от приложените варианти  на растителнозащитни програми с продукти на Байер на опитните парцелки в житни, слънчоглед,  царевица, рапица и нахут, сравнявайки резултатите с нетретираните контроли. Те също акцентираха на предстоящите растителнозащитни практики, които трябва да се приложат, за да бъде осигурена цялостната защита на културите  до прибиране на продукцията.

 

КАТО ПРЕДСТОЯЩИ ТРЕТИРАНИЯ в региона /в периода след 10 май/, в съответствие с анализа на фитосанитарнтата обстановка,  агрономите на Байер препоръчват:

в посевите с царевица – при необходимост да се приложи вегетационния хербицид Лаудис, в доза 200 мл/дка;

при слънчогледа срещу всички икономически опасни болести – от фаза зелен бутон до цъфтеж, да се третира със Сфера Макс, в доза 40 мл/дка.

Агрономът на ЗК „Звезда”, с. Михайлово, обл. Стара Загора – Жечка Дрянова сподели опита на стопанството и ефекта на приложение на Сфера Макс в слънчоглед през 2017 г. Резултатът от третирането с продукта е с 50 кг/дка повече добив спрямо  нетретираните посеви.

при рапицата –след формиране на шушулката се препоръчва третиране с Ламфикс СК в доза 100 мл/дка. Ламфикс СК е продукт на Байер, който предотвратява разпукването на шушулката при узряване и намалява самосевките след прибиране на реколтата.

На снимката: Екипът на Байер- Агро Арена 2018,  с. Бяло поле, обл. Стара Загора

 Яна Брезовска

Б. р. – Очаквайте подробна информация по отразяване на Националния демонстрационен опит Агро Арена 2018 г. и  ефекта от приложените нови продукти и Програми за растителна защита на Байер в землището на  с. Бяло поле, обл. Стара Загора в бр. 6/юни 2018 г. на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат на 05.06.2018 г.