Растителна защита, торове, семена

С продуктите на Ариста ЛайфСайънс - отлично защитени и с подобрена физиология пшеници и рапици

2018-06-03 

На 31.05. и 01. 06. 2018 г., Ариста ЛайфСайънс проведе открити дни в землищата на три локации в Южна България:

-в с. Горски Извор, обл. Хасково – с продукти на компанията в пшеница;

 -в с. Странско, обл. Хасково – с продукти на компанията в рапица

-в с. Копринка, обл. Стара Загора – с продукти на компанията в пшеница. Опитите са изведени в реални производствени условия, съответстващи на региона и динамичната фитосанитарна обстановка през настоящата стопанска година. Присъстващите фермерите имаха възможност да се убедят в отличното състояние на пшеницата и рапицата, в резултат както на изведената растителна защита, така с  приложението на високоефективните течните  биостимулатори  на компанията: Тонивит, Апетайзер, Мултолео.

 

Биостимулаторите на Ариста са произведени на база филтрат от водорасли GA 142 и се отнасят към най-високия съвременен клас продукти за хранене на културните растения. Ефектът от приложението им  при пшеницата и рапицата в опитните парцели, сравнен с нетретираните контроли, се видя ясно. Посевите, вследствие на подобрената физиология на растенията, изглеждаха забележително - здрави и жизнени растения, с добре оформени класове при пшеницата и шушулки при рапицата, и с възможности за достигане на добивния потенциал.

Пшеница

Ефектът от изведената растителна защита с най-новите продуктите на Ариста ЛайфСайънс, както и с трайно наложилите се на българския пазар пестициди на компанията, беше отличен.  

В пшеницата, освен ефекта от биостимулаторите Тонивит и Апетайзер, експертите на Ариста показаха ефикасността  и резултатите от приложените продукти:

Зоксис 250 СК – най-новия широкоспектърен фунгицид на компанията с предпазно, лечебно и изкореняващо действие срещу гъбните болести по пшеницата и много други култури;

Клиофар 600 СЛ – нов системен вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели в пшеница, ечемик, рапица, царевица за зърно, лук, зеле, карфиол и др., с пълна селективност за културите, ефикасен в есенниците, включ. и срещу самосевки от технически слънчоглед;

Цитрин Макс – висококонцентриран пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие, ефикасен при голям брой неприятели при полски, зеленчукови овощни култури и лозя.

Рапица

Опитите с продуктите на Ариста в рапица са изведени върху парцели, засети с хибриди на  Рапул България. На полето бяха показани проявлението и резултатите от действието на  5 продукта на Ариста в зимна маслодайна рапица, както следва:

Цитрин Макс: инсектицид с регистрации срещу всички важни неприятели по рапица:  рапична стъблена бълха, рапичен скритохоботник, рапичен цветояд, рапична листна оса и др.

Даскор 440 ЕК -  нов широкоспектърен инсектицид срещу стъблен хоботник и рапичен цветояд в рапица и неприятели в редица зърнено-житни култура, лозя и зеленчуци.

Експертите на компанията показаха също и положителният ефект от приложените биостимулатори Тонивит и  Мултолео в рапица. Те  информираха фермерите за цялостните ползи от приложението на Силвет– универсалният суперомокрител за пестициди и листни торове на Ариста, както и за ефектите от новата гама продукти на компанията – Тализма – сигурно решение срещу складови вредители, за приложение в празни складове и директно третиране на зърно при съхранение.

 

Очаквайте продължение по темата и подробности за Откритите дни на Ариста ЛайфСайънс в пшеница и рапица в юлския брой на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат на 03.07.2018 г.