Растителна защита, торове, семена

Лозовата щитовка и сливовата щитоносна въшка нанасят големи повреди в лозята през юни

2018-06-06 

Метеорологичните условия през юни са благоприятни за интензивния растеж на лозите, като през това време преминава цъфтежът и оплождането на голяма част от сортовете. През юни лозите се нападат от икономически опасни болести и неприятели, и своевременният им контрол определя количеството и качеството на полученото грозде.

Продължават пръсканията срещу маната и оидиума, гроздовите молци и акарите, но се появяват и други вредители - лозова щитовка, обикновена сливова щитоносна въшка, сиво гниене и други.

Лозовата щитовка (Pulvinaria vitis) започва да се излюпва около средата на юни и завършва през първата десетдневка на юли. Неприятелят е особено опасен за лозята в Югоизточна България. Вредят и възрастните, и ларвите, като смучат сок от нападнатите растителни части-леторасти, листа, чепки на гроздовете и отделят обилно „медена роса” (несмлени захари), върху която се заселват чернилни гъбички. Те придават саждив вид на засегнатите растителни части и нарушават протичането на фотосинтезата. Ако нападението от лозова щитовка е във висока степен, лозите се изтощават, добивът намалява, понижава се захарността на гроздето, а киселинността му се увеличава. Нападнатите лози загиват след няколко години и насажденията се разреждат.  Възрастните индивиди на лозовата щитовка вредят от втората половина на май до средата на юни, а ларвите – от втората половина на юни до средата на септември.

Лозовата щитовка развива едно поколение годишно и зимува като ларва  по стъблото, в пукнатините, по раменете и главините и на други подходящи места. Напролет ларвите започват да се придвижват към леторастите, докато намерят място, за да се установят за постоянно и да се хранят, като смучат сок. Те нарастват постепенно, оформят се възрастните индивиди и започват да снасят през май и юни. Много характерно за лозовата щитовка е, че яйцата са разположени в яйчна торбичка в задната част на тялото. Торбичката се подава от щитчето, по-дебела е от него и се вижда отдалече, защото е от  бяла восъко подобна материя. В една торбичка има 1500-3000 яйца. Излюпените ларви са много подвижни, разпълзяват се по листата, чепките, листните дръжки, леторастите, зърната, от които започват да смучат сок. Ларвите се развиват до втора възраст и отиват по местата за зимуване през  август и първата половина на септември.

Първо пръскане срещу лозовата щитовка се извършва 2-3 дни след излюпването на ларвите, а второ-10-12 дни след него при икономически праг на вредност 1 ларва на 1 линеен метър плодна клонка или чепове и 1-2 възрастни въшки на 1 линеен метър летораст с регистрирания инсектицид Нуреле Дурсбан/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба – 60 мл/дка. Второ пръскане се провежда 10-12 дни след първото.

Обикновената сливова щитоносна въшка (Parthenоlecanium corni) e многояден неприятел, който има предпочитания към лозата, сливата и леската.

Излюпването на въшката започва от началото на юни и продължава до средата на юли. Ларвите се заселват от долната страна на листата, където смучат сок до есента. При храненето си те отделят „медена роса”, по която се заселват сапрофитни чернилни гъбички. Срещу неприятеля се провеждат третирания с Нуреле Дурсбан- 0,075% или с Децис 2,5 ЕК- 0,04%. Обикновено ефектът от пръскането е много добър.

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 6/юни 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Търсете изданието в павилионите „Лафка” в страната. подробности за абонамент: 0888 58 54 68.