Растителна защита, торове, семена

Продължават пръсканията на лозята срещу мана и оидиум

2018-06-07 

И през юни продължават пръсканията на лозята срещу маната и оидума.

Ако растежът на лозите е интензивен, а метеорологичните условия (умерено топло време и чести превалявания от дъжд) са благоприятни за появата и развитието на обикновената мана (Plasmopara viticola)– задължително насажденията се третират с регистрираните за целта фунгициди. Критичен период за инфектиране с мана е от фенофаза „масов цъфтеж” до големина на зърната, колкото „грахово зърно”.

С успех в този период може да бъде приложен новият фунгицид Ампексио на фирма Синджента, в доза – 50 гр./дка.Продуктът развива максимално своя потенциал, когато се приложи след фаза грахово зърно, като по този начин предпазва много добре нараставащите гроздови зърна.

Критичен период за инфектиране с оидиум (брашнеста мана) е от фенофаза „цъфтеж” до „затваряне на чепките”. Зърната се атакуват от „отделяне на ресата” до „прошарването” им. При по-ранна проява на оидиума зърната засъхват върху чепките или падат на земята.

Срещу оидима са ефикасни фунгицидите: Домарк 10 ЕК – 25 – 25-30 мл/дка, Спирокс – 60 мл/дка (от втори отворен лист до края на вегетацията) и др. Едновременна борба срещу маната и оидиума се провежда с един от фунгицидите: Куадрис 25 СК- 0,075%; Кабрио топ-0,2%; Шавит Ф 72 ВДГ- 0,2%.

 

На снимката: Повреда по грозд от обикновена мана

Снимката е предоставена от www.syngenta.bg

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 6/юни 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Още по темата за цялостно извеждане на растителната защита при лозата може да прочетете в печатното издание. Списанието може да се намери в разпространителската мрежа и павилионите „Лафка”, в страната.