Растителна защита, торове, семена

Още 631 000 лева се отпускат за борба телените червеи по картофите

2018-06-12 

УС на фонд „Земеделие“ одобри и допълнителен финансов ресурс от 631 000 лв. по вече подадени заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите за 2018 г., съобщиха от ведомството. Общо средствата по схемата достигат 1 631 000 лв., при първоначално отпуснати с решение на УС от 12 март 1 млн. лв.  

 Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 22 юни 2018 г.

 Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител. Дейностите са в изпълнение на Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).