Растителна защита, торове, семена

Спирокс и Димикс - печеливши решения срещу мана и оидиум в лозя - от Ариста ЛайфСайънс

2018-06-21 

Като компания търсеща иновативни решения със сигурни и надеждни резултати, Ариста ЛайфСайънс предлага на българските производители два фунгицида, доказали своите качества  и еталон за борба срещу основните болести, Спирокс – срещу брашнеста мана(Uncinulanecator) и Димикс 500 СК – срещу обикновена мана (Plasmoparaviticola)по лозата.

 СПИРОКС е висококачествена силно концентрирана формулация, специално разработен за борба срещу брашнеста мана (Uncinula necator) по лозята, съдържащ 500 г/л спироксамин - активно вещество принадлежащо към нов химичен клас спирокеталамини, действащо върху патогените по начин различен от този на триазолите (инхибитори на деметилирането).

Спирокс е фунгицид с подчертано предпазно и системно действие и много силно изразено лечебно и изкореняващо болестта действие. Унищожава брашнестата мана, даже и в напреднали стадии на развитие на патогена, като деструктурира гъбното тяло, преустановява спорообразуването и премахва брашнестия  налепа по листата. Дава възможност за формиране на нова, чиста от болестта листна маса.Препоръчва се в Интегрираните програми за растителна защита срещу брашнеста мана, като в доза 60 мл/дка може да се прилага при десертни и винени сортове лозя, като не влияние на ферментационните процеси и вкуса на гроздето.

 ДИМИКС 500 СК е продукт в силно концентрирана, висококачествена формулация, специално разработен за борба срещу мана по лоза (Plasmopara viticola) и мана по картофи (Phytophtora infestans). Има локално-системно, трансламинарно (проникващо) действие - попаднал от едната страна на листа се придвижва до другата, като предпазва отлично цялата листна маса. Активното вещество инхибира образуването на клетъчни стени в чувствителните фитопатогени, спира развитието им и те загиват.

Продуктът притежава предпазен, лечебен и антиспорулантен ефект. За повишаване на действието му се препоръчва да се използва в смеси с разрешени формулации, съдържащи фолпет или манкоцеб.Прониква бързо в растенията и не се повлиява от валежи, паднали два часа след неговото приложение. Не влияние негативно на ферментационните процеси и вкуса на гроздето. Препоръчва се в Интегрираните програми за контрол на маната при лоза, като подходяща и сигурна алтернатива на другите фунгициди със системно действие.

Срещу основните неприятели в лозята, Ариста ЛайфСайънс предлага и високефективните широкоспектърни двукомпонентни инсектициди Даскор 440,  еднокомпонентните Цитрин Макс, Суми-алфа, осигуряващи сигурен ефективен контрол срещу гроздови молци, лозови цикади, листозавивачки, филоксера, а срещу паяжинообразуващи акари - акарицид с продължително последействие Зуум.

Изборът на фунгициди и инсектициди от Ариста ЛайфСайънс, осигуряват на земеделските производители висока възвръщаемост на вложените средства – съчетание на чисти от болести и неприятели лозови насаждения, или гарантирани по-високи добиви с по-добри качествени показатели!

 Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на www.arystalifscience.bg