Растителна защита, торове, семена

Второто поколение на царевичния стъблопробивач е изключително вредоносно

2018-06-30 

Гъсениците на царевичния стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) започват да вредят около фазата на „изметляване”. Неприятелят развива 2 поколения годишно, като вреда по царевицата нанася второто поколение. Отначало гъсениците се хранят в пазвите на листата, по-късно пораснали вече те дълбаят надлъжни ходове, изгризват сърцевината на стъблата и ги изпълват с екскременти и паяжинни нишки.

Те правят тунели и в дръжките на кочаните и в самите кочани, но по-рядко повреждат зърната и метлицата. Растенията с повредени стъбла и метлици често се пречупват. В началото на август ларвите на неприятеля изпадат в диапауза. Зимуват в растителните остатъци.

За борба с този неприятел се съчетават агротехнически и химически мерки.  Унищожават се растителните остатъци (зимуващите стадии-ларвите).

Химическата борба има за цел да унищожи младите ларви в момента на излюпването им преди вгризването, като се провеждат 2 третирания с един от регистрираните инсектициди: Кораген  20 СК – 10-15 мл/дка (2 пръскания пез 10-14 дн); Амплиго 150 ЗК - 0,03 л/ дка (2 пръскания през 7 дни); Децис 100 ЕК-7,5 -12,5 мл/ дка; Дека ЕК/Дена ЕК/Деша ЕК- 50 мл/                                                                       дка; Цитрин макс- 15 мл/ дка; Пиринекс сюприйм 3 В-100 мл/ дка (45 дни) и други.

На снимката: Повреда от царевичен стъблопробивач в сърцевината на царевичен кочан

 

Статията е авторска, подготвена е за печат в сп. „Практично земеделие”