Растителна защита, торове, семена

Ефикасен контрол на памуковата нощенка в посевите с царевица

2018-07-03 

По царевицата вредят редица неприятели: хоботници (сив царевичен и сив цвеклов), телени червеи, сиви червеи  (ларви на нощенки), царевичен торник, памукова нощенка, царевичен стъблопробивач,  обикновена житна пиявица, листни въшки, западен царевичен коренов червей. За да не се допускат поражения, при достигнат икономически праг на вредност е необходимо да се провежда системна борба. Особено опасен вредител по царевицата е памуковата нощенка.

След излюпването си младите гъсеници на памуковата нощенка  (Helicoverpa armigera) се хранят със свилата, а след това правят ходове в кочана, изгризват зърната и ги запълват с екскременти.

Неприятелят развива 3 поколения годишно и зимува, като какавида в почвата. Възрастните насекоми се срещат от май до октомври. Те снасят яйцата си по царевицата по време или около изметляването. Най-големи са повредите, нанасяни от второ поколение.

Химически третирания трябва да се извършват срещу ларвите от I-ва възраст. Обикновено едно третиране е достатъчно за контрола на неприятеля. Борбата срещу плевелите има важно значение за намаляване на числеността на неприятеля.

Царевичните посеви, нападнати от памуковата нощенка, може да се третират с един от инсектицидите: Кораген 20 СК- 10-15 мл/ дка; Децис 100 ЕК - 7,5-12,5 мл/ дка; Пиринекс сюприйм 3 В - 100 мл/ дка и др. продукти регистрирани срещу вредителя.

На снимката: Повреди по свилата на царевицата от гъсеница на памуковата нощенка. Снимката е предоставена от FMC

 Статията е авторска, подготвена за публикация в сп. „Практично земеделие”. Търсете новия юлски бр. 7/2018 г. в павилионите „Лафка” от 03.07.2018 г.