Растителна защита, торове, семена

Контрол на брашнеста мана по домати, пипер, краставици, пъпеши

2018-07-08 

Брашнестата мана по доматите се причинява от 2 вида гъбни патогени: първият вид - Leveillula tauricaнапада листата и по тях се образуват жълтеникави петна, които от долната страна се покриват със слаб, белезникав прашест налеп.

Засегнатите тъкани некротират и листата окапват.

При втория тип брашнеста мана - Sphaerotheca fuliginea f.licopersicum се появяват хлоротични петна от двете страни на листата и се образува брашнест налеп,  главно отгоре.

Напетнените тъкани добиват ръждивокафяв цвят и бързо некротират. При нападение във висока степен растенията загиват.

Първият тип брашнеста мана - Leveillula taurica напада и пипера. Болестта се развива целогодишно, като от култивационните съоръжения преминава по пипера на полето. Патогенът остава жизнен върху растителните остатъци дълго време.

По горната страна на листата се появяват слабо изразени светли петна с неправилна форма, които от долната страна се покриват с бял рехав налеп. След определено време петната стават ръждиви по края, потъмняват и листата прегарят. При нападение във висока степен растенията се обезлистват и само на върха остават няколко листенца. На полето брашнестата мана по пипера се появява към края на мeсец август.

Брашнестата мана по тиквовите култури се развива ежегодно, но най-силна проява има по краставиците, пъпешите, тиквите и тиквичките, по дините- слабо. Болестта напада листата и листните дръжки.

Два вида гъбни патогени атакуват краставиците, но преобладаващ е видът Sphaerotheca fuliginea. Гъбата се развива целогодишно в оранжериите и оттам преминава на полето. Бързо развиващите се растения силно се нападат от болестта.

Симптомите са много типични - по листата от двете им страни се появяват малки петна с бял или кремав брашнест налеп. Петната се уголемяват, сливат се и листата добиват вид на посипани с брашно. Болните листа изсъхват, а по-рано инфектираните растения загиват. Цветовете окапват, а плодовете остават дребни и меки. За заразяването не е необходима вода, затова в години със слаби валежи през вегетацията, брашнестата мана се развива силно на полето. 

Контрол на брашнестата мана по зеленчуковите култури

Брашнестата мана по зеленчуковите култури може да се контролира с агротехнически и химически мерки.

Болестта се ограничава чрез редовно поливане, а след прибиране на продукцията растителните остатъци трябва да се събират и унищожават. При поява на първите петна по растенията е необходимо незабавно да започнат третиранията на посевите с един от регистрираните фунгициди: Байфидан 250 ЕК-0,02% (краставици, пъпеши); Вивандо -20 мл/ дка; Домарк 10 ЕК- 50 мл/ дка (при краставици); 40-50 мл/ дка (при домати); Зоксис 250 КС-70 мл/ дка; Колис СК- 50 мл/ дка (при краставици); Куадрис 25 СК-0,075% (краставици); Кустодия -50-100 мл/ дка; Ортива топ СК-100 мл/ дка; Систан 20 ЕВ-37,5 мл/ 100 л вода (30-37,5 мл/ дка); Систан екозом ЕВ-65-165 мл/ дка; Топаз 100 ЕК-0,025%; Флинт макс 75 ВГ- 20 г/ дка (при краставици); Фонтелис СК-240 мл/ дка; Цидели топ -100 мл/ дка; Шавит 25 ЕК/Тридемол 25 ЕК- 0,02% (при краставици).

 На снимката: Брашнеста мана по лист на краставица

Източник: https://commons.wikimedia.org

Статията е авторска и е публикувана в бр. 7/юли 2018 г. на списание „Практично земеделие”. В печатното издание ще прочетете как се води борба и с какви пестициди срещу  други болести и неприятели по зеленчуковите култури, лозята и овощните насаждения.  Търсете изданието в павилионите „ Лафка”, в цялата страна.