Растителна защита, торове, семена

За СЕЗОН 2018 – 2019 ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ предлага 3 нови хибрида рапица и ефективни решения за растителна защита при културата

2018-07-25 

ü  Очаква се, Corteva  Agriscience ™, Agriculture Division of DowDuPontда  предложи изключителен продукт - хербицид за контрол на плевели в конвенционална рапица, за които до момента няма решение

Независимо от проблемите с жътвата, вследствие на продължителните валежи, земеделските производители от Бургаска и Ямболска област, отделиха време, и с подчертан професионален интерес участваха активно в  семинара на фирма Пионер Семена България, провел се на 11 юли т. г. в ИЗ Карнобат, на тема: „За високодобивно и рентабилно производство на рапица СЕЗОН 2018 – 2019”.  Иван Дражев, Продуктов мениджър за семена и растителна защита на фирма Corteva Agriscience ™, Отделът за земеделие на DowDuPont, формиран от консолидацията през 2017 г. на Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer (От 2019 г., обединението на трите бизнеса ще оперира като независима мултинационална земеделска компания с името –CortevaAgriscience – б. р.), представи предимствата на новото поколение хибриди рапица на компанията и ефикасните продукти и решения за растителна защита при културата за настоящия сезон.

В началото на презентацията И. Дражев информира накратко за структурните промени, които престоят и съобщи, че от 2019 г. българското дружество ще работи на агропазара у нас с името Corteva Agriscience ™.В световен мащаб компанията, от гледна точка на развойната дейност и все по-увеличаващите се продажби на семена основно в Европа, а също в Северна и Южна Америка, вече заема лидерски позиции, подчерта Дражев и продължи: - По отношение на продуктите за растителна защита, с оглед на това, че в близките години ЕС ще прояви още по-големи изисквания на препаратите за растителна защита и ще забрани голяма част от съществуващите препарати (б. р. - очаква се през 2019-2020 г. Европейската комисия да забрани още 8-10 активни вещества), ще предложи нови пестициди. Компанията вече има разработени 8 нови активни вещества, които ще бъдат внедрени първо в практиката в Западна Европа, а скоро след това и в България. Ще предложи нови фунгициди в житни, в овощни и зеленчукови култури, и в лозя. Ще има и нов инсектицид в сегмента за контрол на листни въшки, който т. г. е тестван в България и е показал отличен резултат като ефект. Corteva Agriscience ™,ще предложи и нови хербициди, като един от тях ще може да се прилага срещу широколистни плевели при житни, рапица и слънчоглед, т. е, при култури от две различни групи (житни и широколистни). Така че екипът на Corteva Agriscience ™  в България има ресурс, експертиза и пълна възможност да обслужва земеделието  в страната с висококачествени семена от ново поколение хибриди и продукти от нов клас растителна защита, заяви Дражев.

В предстоящия бр. 8 на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат на 2-ри август 2018 г., ще публикуваме в резюме презентацията на експерта, отнасяща се до новите и перспективните хибриди рапица, както и растителнозащитните решения при културата, предлагани от компанията  за Сезон 2018-2019 г. С високата си експертиза и с впечатляващата си практика в областта на растителната защита (близо 30 години) и в семенарския бизнес, Иван Дражев излезе от рамките на формалното представяне и даде много ценни препоръки и съвети  на земеделците, свързани както с правилната агротехника при отглеждане на културата, така и с приложение на иновациите в рапичното производство.

 -В новия Каталог Рапица на Пионер Семена България освен практическите предимства на даден хибрид и съветите за отглеждането му,  са посочени и ефективни решения за растителната защита с продуктите на компанията, информира експертът.

За Сезон 2018 – 2019 фирмата предлага 3 нови хибрида рапица – два конвенционални и един Clearfield®.

 Повече по темата  - четете в бр. 8/2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Търсете изданието в павилионите „Лафка” – в цялата страна. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.

 На снимката: Част от фермерите, участвали в семинара на Пионер Семена България – Институт по земеделие – Карнобат, 11 юли, 2018 г.