Растителна защита, торове, семена

НЕРО® ЕК е най-новото предложение на ФМС за контрол на плевелите при маслодайна рапица

2018-08-02 

 

 

Адекватната борбата с плевелите е един от основните фактори, които определят равнището на добива при рапицата, тъй като те имат конкуриращо влияние по отношение на жизнено важните фактори за развитието й и предизвикват силно понижение на биологичния й потенциал. Правилното отглеждане трябва да започне още с подготовката на площта за сеитба и да премине през избора на подходящ хербицид, който отговаря на най-новите тенденции в растителна защита при тази култура, тъй като вредата от плевелите е комплексна и е най-силно изразена в ранните фенофази от нейното развитие през есента -  месеците октомври и ноември, като силното ранно заплевеляване на рапицата води до значителни загуби на добив.

НЕРО® ЕК е патентована комбинация от две активни вещества с различен начин на действие – петоксамид и кломазон. Отличното взаимодействие на тези активни вещества гарантира отлична дълготрайна защита на културата.

Петоксамид е ново активно вещество в рапицата от групата на хлорацетамидите.  Поема се от кореновата система и листата на поникващите плевели и спира образуването на мастни киселини и клетъчното делене в плевелните растения.

Кломазон се абсорбира от корените и кълновете на плевелните растения и потиска синтеза на хлорофил и каротеноиди, необходими при фотосинтезата.

НЕРО® ЕК се прилага в доза 300 мл/дка след сеитба, преди поникване на култура. За да се постигне добър ефект от приложението на продукта се препоръчва третиранията да се извършват при достатъчна почвена влага. Влажната почва допринася за ускоряване на ефекта от приложение, а внасянето в суха почва може да доведе до забавена ефикасност.

Синергизмът в действието на петоксамид и кломазон разширява спектъра на действие на продукта и повишава ефикасността при контрол на ключови плевели при маслодайната рапица.

НЕРО® ЕК отлично контролира обикновена ветрушка (Apera spica-venti), видове райграс (Lolium sp.), просо (Panicumtex anum), едногодишна метлица (Poa annua) от житните плевели, както и голям брой широколистни плеви като подрумче (Anthemis arvensis), здравец (Aphanes arvensis), обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), поветицовидно фасулче (Fallopia convolvulus), лепка (Galium aparine), видове мъртва коприва (Lamium spp.), видове лайка (Matricaria spp.),видове великденче (Veronicaspp.), полски синап (Sinapisarvensis), както и много други. /на снимките - нетретирана контрола; ефект на Неро® ЕК/

След третиране на маслодайната рапица с НЕРО® ЕК могат да се отглеждат всякакви култури в рамките на обичайния сеитбооборот.

Като се имат предвид трудностите, пред които са изправени производителите на рапица при борбата с плевелите и все по-голямото значение на качеството на добива върху себестойността на продукцията, НЕРО® ЕК се появява точно на време като един високоефективен инструмент за борба с ключовите плевели при маслодайна рапица. 

Използвайки НЕРО® ЕК  земеделските производители получават едно надеждно решение за контрол на плевелите и сигурност за постигане на добри резултати.