Растителна защита, торове, семена

SAATEN-UNION – селекция за отличници

2018-08-03 

ü  Новите сортове осилести пшеници ХАМЕЛИОН и НЕМО с изключителен потенциал за добив – над 1 тон от декар

ü  Сортовете хибридна пшеница, предлагани от Рапул България - се представят отлично на засушливи и бедни почви

Много на брой открити дни, семинари и демонстрации белязаха началото на летния сезон, където специалистите от Рапул България ЕООД показаха качествена селекция и при житните култури. Сред важните събития бяха Международните открити дни на полето, които срещнаха науката с практиката. Професионалисти и фермери обсъдиха последните новости при селекцията и семепроизводството в реални условия – на опитните полета на Аграрния Университет в Пловдив. Многодобровпечатлениенаправихаплощите с житни култури, накоитобяхазаложенинемскихибриди. Тесеотличаваха с интензивензеленцвят, свежест и отличенхабитус.

Зърнопроизводителите  нямашекакдане разпознаят селекциятана SAATEN-UNION.

ПосетителитенащанданаРапулБългариясерадваханатопълприем в приятнатакомпаниянадисководещ и изкуснитеритминасаксофон. Заедно с екипа наРапулБългария, фермеритеразгледахаизведенитеопити и засетенпътсеубедиха, ченемскиятселекционер е поставилкачествотонадвсичко. „Приехмепредизвикателствотодаучастваме в Международнитеднинаполето с най-голямоудоволствие, защотоазвярвам, четова е форумнасветовнониво, споделиТаняПеткова, Управител на Рапул България.

„Отпшеницатасмезаложилисамонановитенисортове, коитопоказахмезапървипътминалатагодина - РУМОР и ТРУБЛИОН – това са сортове със средно ранна към средно късна зрялост, с висок потенциал за добив и отлично качество на зърното. Специално внимание обръщам на ХАМЕЛЕОН и НЕМО – осилестипшеници, коитозапървипътвлизат в портфолиотони. Тесаизключителновисокодобивни, с потенциал за добив над 1 тонотдекар и с висококачествоназърното - това, коетовинаги е билопохвалнозаРапул. Тези два сорта са представители на ранната генетика, изключително адаптивни, устойчиви на стрес и засушаване, което ги прави подходящи за всички райони на България. Представяме и двахибридапшеница - нещото, в коетосъщосмепионери в зърнопроизводството – хибриднатапшеница. Единият е добрепознатият ХАЙБИЗА, ановотопредложение е ХАЙПОДРУМ, изключителноперспективен и отличнопредставящсепризасушливиусловия, като и набедни и песъкливипочви.

При ечемикът си заслужава да обърнем по-специално внимание на двасорта - СУ ЕЛЕН, новопопълнение в продуктоваталистанаРапул – средно ранен, вискокодобивен сорт, изключително устойчив на полягане, и ХЕНРИЕТЕ, добрепознатвече и любим сорт на много фермери. Няколкотобури, коитонепощадиха и нашитепарцели, всъщностпоказахадоколкопродуктитенисаадаптивни и какваустойчивостиматнанеблагоприятниклиматичниусловия, коитонисъпътстватвсякагодинанаполето. А като добавим и високият фитосанитарен профил, характерен за нашите сортове, можем да предложим цялостно завършени продукти, които биха донесли само ползи на производителите.

 

 

Статията е публикувана в бр. 8/август 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.