Растителна защита, торове, семена

Във фокуса на БАЙЕР – Бъдещето на устойчивото земеделие

2018-09-11 

На 3-ти септември 2018 г., в Университетската Ботаническа градина (гр. София), Байер България организира събитие, посветено на земеделието, на тема „Пътят на храната: от семенцето до чинията”.

Гостите на събитието и журналистите имаха възможност, в приятна обстановка, да се запознаят  с важни теми, имащи глобално значение за бъдещето изхранване на населението на Земята, което по прогнозни данни, се очаква, през 2050 г., да надхвърли 9 милиарда жители. В последвалите презентации и състоялият се дебат по темата, акцентът беше сложен върху бъдещето осигуряване на  хранителните ресурси в достатъчен размер и качество – пряко свързано с бъдещето развитие на селското стопанство.

 Събитието се проведе в интерактивен формат, в който участие взеха:

-Доц. д-р Божин Божинов, Ръководител на Катедра „Генетика и селекция”,  Агрономически факултет, Аграрен университет – Пловдив. Тема: „Съвременни селекционни методи”

-Ивелин Тончев, Мениджър Техническо развитие и Регистрации, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България. Тема: „Безопасност на храната”

Елеонора Маркова, Маркетинг Мениджър, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България. Тема: „Дигитално земеделие – успешни по устойчив начин”

-Габор Равицки, Управител и Търговски Директор Дивизия Кроп Сайанс, Байер България. Тема: „Бъдещето на устойчивото земеделие”

 Земеделието се нуждае от иновации, за да посрещне бъдещите предизвикателства, свързани с изхранването на населението на планетата, защото делът на обработваемата земя не може да се увеличава, каза Габор Равицки и се аргументира:  - Освен това всяка година се губят 12 млн. хектара обработваема земя заради ерозии и други екологични проблеми. В следващите 30 години се очаква населението на земята да нараства с ускорени темпове, и то ще се нуждае от все повече храна, с около 50% повече, от това, което се произвежда днес, в световен мащаб. С около 70% ще се увеличи нуждата от месо в страните, които консумират меса. След 50 години по прогнозни данни ще се използва 0,5 хектара за изхранването на един човек. Днес, предполага се, че се използват 0,2 хектара за изхранваното на един жител на Земята. Ясно е, че в бъдеще ще трябва да обработваме една и съща земя, но да произвеждаме по-голямо  количество храна. Всяка година се губят 12 млн. хектара обработваема земя заради ерозии и други екологични проблеми. Това, което трябва да се прави в днешно време, за да се отговори на предизвикателствата, са модерната селекция за производство на високодобивни сортове от различни култури и модерни технологии. Когато по иновативен  начин и с модерни технологии се предпазват от вредители култури като пшеница, ориз, картофи, царевица и др., това позволява производството от обработваемата земя да се увеличи с 30, а понякога и до 40%.

С по-добра селекция на семена е възможно, в бъдеше, средногодишно да се произвеждат 22 млн. тона повече продукция. Ето защо, се нуждаем от нови модерни технологии, за да произвеждаме повече и по-качествена храна от същата тази обработваема земя, с която разполагаме.

Като мултинационална компания, Байер е отговорен за това, как ние ще  построим бъдещето на устойчивото земеделие. Това, което искаме да направим е: Комбинирани решения в земеделието. 

Няма земеделска дейност, която да започва без добро семе. Земеделците трябва да балансират между икономическите изисквания, изискванията на населението и климата.

Това, което искаме на направим в Байер, е да интегрираме селекцията и производството на семена и предпазването на културите в едно. И да надградим процеса с т. нар. дигитални възможности на компанията. Това ще ни даде възможност за по-бързи и успешни иновации, които да предоставим на фермерите. А това ще позволи на фермерите да вземат по-бързи и по-адаптивни решения.

Как ще се случи това в България? България е в топ 15 на страните в Европа с най-големи възможности за производство. Няма много държави в света, които могат да увеличават земеделското производство, но за щастие България може. С повишаване на продуктивността, в следващите години, производството на пшеница може да се увеличи с 30%. Това ще увеличи доходите на фермерите и на възможността на страната да произвежда повече и да изнася повече.

--------------

Подробна информация по всички теми, обсъдени по време на  събитието, очаквайте в бр. 10/2018 г. на сп. „Практично земеделие”

 По темата работи: Яна Брезовска

На снимката: Екипът на Байер България, реализирал събитието