Растителна защита, торове, семена

Над 160 вида плевели се развиват в посевите с есенно-житни култури

2018-09-26 

Борбата с плевелната растителност е основна част от технологията за отглеждане на есенно-житните култури. Съчетават се агротехнически (почвени обработки) и химически мерки - чрез почвено или вегетационно внасяне на хербициди.

Плевелната растителност забавя развитието на пшеницата и ечемика, посевите не се гарнират нормално, залагат по-плитко възела на братене, не се закаляват добре и трудно презимуват. Силно заплевелените посеви етиолират и полягат. При средно заплевеляване на пшеничните посеви добивът намалява с 15-25%, а при силно - загубите може да надминат 50-60%. Плевелите затрудняват механизираното прибиране на реколтата и са гостоприемници на насекомни неприятели и на причинители на гъбни, бактерийни и вирусни болести по житните растения.

Над 160 вида са плевелите, които се развиват в посевите с есенно-житни култури: зимно-пролетни, ранни пролетни, зимни, кореновоиздънкови и коренищни. В последните години по-често през есента пониква преобладаващата част от плевелите в пшеничните посеви.

От зимно-пролетните се срещат видовете: лисича опашка, видовете райграс, полска овсига, видовете ралица, ветрушка, власатка, къклица, див мак, див фий, овчарска торбичка, полско подрумче, войничица, врабчово семе, видовете лайка, дива ряпа, синя метличина.

Зимуващите ефимери са представени от видовете великденчета, лечебен росопас, весларка, стъблообхватна мъртва коприва, звездица и други.

От ранните пролетни плевели масово разпространение имат видовете див овес, пиявица, видовете лепка, фасулче, калугерка, полски синап, пробитолистна скърбица и други.

От многогодишните коренищни и кореновоиздънкови плевели основно се срещат паламида, поветица, млечок.

Практиката е доказала, че есенното внасяне на хербициди в житните посеви е по-ефикасно.

Плевелите се намират в по-ранна фаза от развитието си и са по-чувствителни към хербицидите, житните култури понасят по-леко химическите продукти, спестява се време и една част от техниката се освобождава за пролетта. Пшеницата се развива и закалява добре, по-слабо поляга в отсъствието на конкуренцията си за хранителни вещества, вода и светлина.

Силно заплевелените площи трябва да се изорават на дълбочина 18-20 см, почвената повърхност да бъде без буци. При плитките обработки с дискови оръдия има по-голяма опасност от увеличаване на коренищните и кореновоиздънковите плевели - балур, паламида, поветица, горуха, а от дребносеменните –видовете лайка, овчарска торбичка, див мак, видовете подрумче, див мак, лисича опашка и други.  Ако обработките се извършват с плуг или култиватор, корените на многогодишните коренищни и кореновоиздънкови плевели се изтощават и унищожават.

Есенното внасяне на хербициди се извършва преди сеитбата или след нея преди поникване на културата, като се подбира най-подходящият хербицид, ако се знае плевелният състав от предходните години на дадена площ.

(ПЗ)

Кои са най-ефикасните хербициди за есенно внасяне в пшеница и ечемик, предлагани на българския пазар  – четете в бр.9/септември 2018 г. на сп. „Практично земеделие”. Търсете изданието по павилионите „Лафка” в цялата страна.

Статията е авторска.

Подробности за абонамент за списанието за 2019 г.- тел.: 0888 5854 68.