Растителна защита, торове, семена

2018 г. - Царевичните хибриди на Пионер отново с върхови постижения в добива

2018-10-03 

На  ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН – ЖЪТВА ЦАРЕВИЦА, организиран от фирма „Пионер Семена България „ в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин (обл. София, 28 септември 2018 г.), заинтересовани фермери, производители на царевица от региона, дистрибутори и експерти в царевичното производство, и представители на партньорски фирми, се запознаха директно на полето /чрез методите на измерване/ с изключително високите добиви от царевичните хибриди на компанията (от 1270 кг до над 1664 кг/дка), които и тази година запазват лидерството си сред предлаганите на българския пазар. Жътвата беше реализирана в рамките на демонстрационната платформа  PORTFOLIO FARM  на Пионер Семена България в полето на домакина на събитието АГРОТЕРАТЕРМ ООД, с управител Веско Николов.

Снежана Проданова, регионален представите на Пионер Семена  за София-Перник-Кюстендил, в присъствието на експерти от партньорските фирми с продуктите на които е извършено торенето на царевичните хибриди – ЕКОФОЛ и Elixir Zorka, представи историята на полето и особеностите на приложената технология.

Ожънати бяха царевични хибриди на Пионер в три групи:

-първа група – три хибрида  с три различни гъстоти: първата гъстота – 5500 семена/дка; втората – 6800 семена/дка; третата – 9000 семена/дка;

-втора група – хибриди с различна ранозрелост по ФАО от продуктовата линия Optimum®AQUAmax® на Пионер – специално селектирани за по-неблагоприятни условия, предимно засушаване и недостиг на влага през вегетацията;

-трета група – конвенционални хибриди на Пионер с различна ранозрелост, в т. ч. и нови.

Резултатите от първата група – различна гъстота на сеитба, показаха, че и при трите участващи в схемата хибриди, най-високи добиви бяха получени от най-високата сеитбена норма от  9000 бройки растения на декар. Добивът на зърно беше от 1453 до 1645 кг/дка, при неприравнена към стандартната влага. Влагата на дърното беше от 13,9-16,4%.

Резултатите от втората група -  AQUAmax, от 260-480 по ФАО, дадоха добиви от 1263 до 1593 кг/дка, при влага около и под стандартната от 14%.

Показателни бяха и резултатите от последната група хибриди - конвенционалните, заложени в опитните парцели.  Най-ранният хибрид Р8409, 240 по ФАО, показа най-нисък добив от 1201 кг/дка, а най-късният – Р0164, 460 по ФАО, показа най-висок добив от 1707 кг/дка. Влагата при тези хибриди се движеше от 12,4% при най-ранния до 16,7% при най-късния хибрид.

Снежана Проданова и Иван Дражев,  Продуктов мениджър  "Семена и растителна защита" във фирма Пионер Семена България информираха, че тези резултати, обобщени с данните от опитите в цялата страна /около 80 локации/  и след съответен анализ, ще послужат на мениджърския екип да даде проверени в практиката, актуализирани препоръки на земеделските производители за сеитбен сезон 2019 г.

 Повече подробности за събитието – четете в ноемврийския бр. 10 на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат на 2-ри ноември 2018 г.