Растителна защита, торове, семена

Предизвикателства в житните посеви през есента

2018-10-04 

 

При голяма част от житните посеви в страната, особено тези в Южна България и високитеполета на Северна България се  наблюдава  разширяващо се разпространение на  зимно-пролетни видове плевели и ефемери, които поникват основно през есента - овча власатка, полска овсига, райграс, полска лисича опашка, ветрушка, житна пиявица, широколистните видове като див мак, синя метличина и други се наблюдават в цяла България. Тези плевели са една от основните заплахи и конкурират зимната пшеница в началото на нейното развитие, което влияе отрицателно и върху гарнираността на посевите. Ето защо в случаите, когато се знае, че има голям запас от жизнеспособни семена в почвата от посочените видове и се очаква силно заплевеляване на посевите от пшеница, химичната борба трябва да започне още от есента с подходящия продукт.

Важно е да се отбележи, че икономическият праг на вредност варира в отделните случаи, защото зависи от много фактори като биологичните особености на сорта, срока на сеитба, почвените и климатични условия, вида и степента на заплевеляване, гъстотата и фитосанитарното състояние на посева и др. Упоритите житни плевели като овсига, власатка и райграс  се контролират изключително успешно още от есента с новия продукт на Байер - Атлантис Флекс + Биопаъур

 Опитите проведени през стопанската 2017-2018 година доказват напълно това. Най-подходящият момент за контрол на тези плевели е преди те да прераснат. Проведените опити показват високата  степен на ефикасност на Атлантис Флекс  срещу трудните за контрол житни плевели и практическите препоръки на специалистите от фирма Байер.

 Как се справя АТЛАНТИС ФЛЕКС срещу едни от най-разпространените плевели?

 ОВЧАТА ВЛАСАТКА е един от най-упоритите плевели срещащи се в определени местности на България. Поради структурата на листата си Овчата Власатка трудно се улавя от противожитните хербициди. Листната ѝ петура е трайно сгъната, иглообразна и диаметърът и достига само до 1 мм. Листните обвивки са гладки и без власинки. Много важно условие за постигане на оптимален ефект  е плевелите да се третират  в оптимална фаза - преди братене. Проведеният опит показва отличен  контрол на плевела, като третирането е извършено на есен. Поради спецификата на листната петура, комбинирането на Атлантис Флекс  с прилепителя Биопауър е задължително за постигане на максимален ефект срещу този упорит плевел

  ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 25 гр/дка + Биопауър 100 мл/дка есенно приложение

 

 

 След 35 дни ефектът от Атлантис Флекс + Биопауър сравнен с алтернативен продукт на пазара е с 20% по-добър ефект и нетретирана контрола. Кореновата система на власатката третирана с Атлантис Флекс е много по-слабо развита, като постепенно плевелите отмират в сравнение с кореновата система на власатката третирана с алтернативния продукт.

  

 

 АТЛАНТИС ФЛЕКС / КОНТРОЛА

 След 92 дни се отчита 80 % контрол върху власатката. Плевелът в контролата е вече силно развит

 РАЙГРАС - житен плевел, често срещан по полетата на България. 15 дни след третирането с Атлантис Флекс вече има ясно изразено изжълтяване на основния лист и начало на загиване на плевела.

 ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 25 гр/дка + Биопауър 100 мл/дка есенно приложение 

 

 15 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ / КОНТРОЛА

  92 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ С АТЛАНТИС ФЛЕКС / КОНТРОЛА

 След 92 дни плевела е на 100 % унищожен. В контролата райграса е силно братил.

 ОВСИГА  е другият изключително труден за борба плевел, поради множеството власинки по листната му петура. В конкретния опит тя е третирана напролет, макар и тук да е препоръчително борбата да се изведе още през есента в доза 25 гр. + 100 мл Биопауър, ако плевелът е  поникнал. За да демонстрираме възможностите на Атлантис Флекс сме направили третирането напролет  в прераснала фаза на овсигата – между братене и вретенене. 22 дни по-късно виждаме каква е разликата между третираните и нетретирани плевели

 ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 30 гр./дка + Биопауър 100 мл/дка пролетно приложение – ефективност върху овсига

   

 ОВСИГА В КОНТРОЛИТЕ / ОВСИГА ТРЕТИРАНА ПРЕДИ 22 ДНИ

 Третираната овсига постепенно загива докато тази в контролата осеменява и продължава своето развитие.

 При широколистните плевели, особено поникващите през есента,  Атлантис Флекс показа  отлични резултати срещу МАК И СИНЯ МЕТЛИЧИНА.Синята метличина е третирана на есен. Както се вижда, плевелът в контролата е образувал розетка, докато третираната метличина е на 90 % контролирана. Макът е силно затормозен и отмира.

 ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: 30 гр./дка + прелепител Биопауър 100 мл/дка

   

 СЛЕД 14 ДНИ / СЛЕД 28 ДНИ / СЛЕД 41 ДНИ

 Ефект на Атлантис Флекс срещу синя метличина, при използвана доза 25 гр./дка:

  

 35 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ / КОНТРОЛА

  

  92 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ / КОНТРОЛА

 Освен изключително комплексното действие срещу трудните за контрол плевели, като всеки от продуктите на Байер, Атлантис Флекс е изключително толерантен за културното растение благодарение на вградената антидотна технология. Това позволява продукта да бъде използван в много широк диапазон от 2-3 лист до вретенене на пшеницата.

  

 Пшеница във 2-3 лист

  

 Пшеница във фаза вретенене

 Друго предимство на продукта е, че може да бъде смесван с фунгициди, инсектициди и листни торове. Опитите в България показват, че практически Атлантис Флекс може да бъде прилаган и с по-нисък работен разтвор (до 10лит/дка) без това да повлияе на ефективността му.

Търсите надежден контрол върху най-упоритите плевели в житни? Сега е моментът за навременната защита на Вашите посеви, която ще ви осигури чисти полета и здрави растения напролет!

 Атлантис Флекс от Байер е хербицид, който се отличава със своята комплексност и способност да контролира трудни за борба житни плевели като овсига, власатка, райграс, а дори и широколистни плевели като мак и синя метличина!

С АТЛАНТИС ФЛЕКС, приложен в ранните фази на растеж на житните култури, намалявате риска от заплевеляване и запазвате високия потенциал за добив на културата!

 За по-чисти полета наесен и по-високи добиви – изберете АТЛАНТИС ФЛЕКС – иновативна хербицидна технология от БАЙЕР!