Растителна защита, торове, семена

Царевичните хибриди на Пионер – с изключителен добивен потенциал и висока печалба за производителите

2018-10-07 

С Иван Дражев, Продуктов мениджър „Семена и растителна защита“ във фирма Пионер Семена Българияразговаря Яна Брезовска, гл. редактор на сп. „Практично земеделие”. Интервюта е проведено по време на Демонстрационен ден – жътва царевица, организиран от „Пионер Семена България”, в землището на с. Равно поле – фирма „Агротератерм ООД , с управител Веско Николов (общ. Елин Пелин, обл. София, 28 септември 2018 г.).

-          Г- н Дражев, моля, информирайте ни, какво представяте тук на открития демонстрационен ден – жътва на царевица на Пионер край с. Равно поле, където присъстват много зърнопроизводители?

-Намираме се на Демонстрационно поле  - Портфолиофарм на Пионер в с. Равно поле, с домакин фирма „Агротератерм“ ООД. На това демополе проведохме открит ден в края на юли т. г., когато показахме представянето  на хибридите слънчоглед и царевица на Пионер по време на вегетацията. Преди две седмици, тук, беше направена жътва  на хибридите слънчоглед. Днес, на това демонстрационно поле,  извършихме открита жътва на хибридите царевица. Разбира се, тук поканихме представители на дистрибуторски фирми, с които работим иземеделски производители, които да видят на място, както се казва: „Око да види, ръка да пипне” - как се представят и какъв е потенциалът на царевичните хибриди на фирма Пионер през 2018 година.

За 2018 г., определено мога да кажа, че егодина на царевицата. Имаше много дъждове и специално в този район, след 10-ти - 15-ти юни валежите бяха над 150 – 170 л/кв. м за периода юни – юли. Тези дъждове спомогнаха за идеалното развитие на културата.

На това демонстрационно поле засяхме три групи хибриди царевица. На първото поле бяха Optimum®AQUAmax® хибридите, специално селектирани за по-неблагоприятни климатични условия –сухи условия и ограничена влага през вегетацията. Втората група хибриди, бяха т. нар. конвенционални хибриди. В третата група, на това демополе, заложихме три хибрида: един от група по ФАО 340-350, вторият по ФАО 370-390 и третият хибрид по ФАО 440. Тези три хибрида бяха засяти в три различни гъстоти: първата – 5500 семена/дка; втората – 6800 семена/дка; третата – 9000 семена/дка. Опитали сме се да покажем от практическа гледна точка какъв е добивният потенциал на хибридите при различна гъстота на посева.

На таблото, тук на полето, след измерване на добива от парцелките, изписваме теглото на получената продукция от декар, и съответно земеделцитесами могат да се уверят какъв е добивният потенциал на различните хибриди.

Специално на това демополе - растителната защита, визирам контрола на плевелите, е изведена с вегетационния хербицид на нашата фирма - Принципал Плюс (б. р. –DuPont),  без предварително третиране с почвен хербицид преди поникване. Хербицидът си свърши перфектно работата. Поникналите тогава плевели - след третирането  им с Принципал Плюс бяха унищожени и разбира се, в комбинация с добрите климатични условия, добрите валежи и оптималното торене, царевицата се разви много добре. Днес видяхме при жътвата, че се отчитат много високи добиви.

 -    Бихте ли коментирали какви са конкретните резултати от парцелите с различна гъстота на сеитба и резултатите от добивите на Optimum®AQUAmax®  продуктовата линия и конвенционалните царевични хибриди?

-Започнахме с жътвата на парцелите с различни гъстоти на сеитба. Видя се и днес, че голямо значение за добива има каква е гъстотата на сеитба. Обобщено може да се каже, че за късните хибриди (ФАО 440) най –благоприятни са от средната до високата гъстота, докато за останалите две групи – по-високият добивен потенциал се прояви при средната към ниската гъстота на сеитба. През тази година сме заложили много опитни парцели с варианти на цитираните гъстоти в различни региони, и когато съберем и обобщим всички резултати -  ще имаме по-правилна преценка за оптималната гъстота. Това ще ни позволи за следващия сеитбен сезон през 2019 г. да публикуваме резултатите и дададем съответни препоръки на земеделските производители.

Втората група хибриди, която жънахме тук , саOptimum®AQUAmax®хибридите. Както вече споменах, тава са хибриди, селектирани за по-неблагоприятни условия, най-вече сухо време, ограничени водни ресурси и др. От гледна точка на морфологията на растенията, тези хибриди имат бърз, ексклузивен старт, много по-дълбоко проникваща и развита коренова система –  така че да извличат повече вода и хранителни вещества от по-дълбоките почвени слоеве. Другото голяма предимство на Optimum®AQUAmax®хибридите е, че при сухи условия устицата на листата се затварят и така се намалява изпарението на влагата, която се запазва в самото растение и спомага за формирането на по-висок добив. И още едно голямо практическо предимство на тези хибриди – при сухи условия опрашването и оплождането са на много високо ниво и имаме почти пълно опрашване/оплождане. Зърната се формират до върха на кочана. С две думи тези хибриди в сравнение с станалите, при всички  условия ги превъзхождат – и при благоприятни, и при неблагоприятни условия. Разликата в добива е минимум 5 и повече процента в полза на Optimum®AQUAmax®хибридите. И днес резултатите, които се получиха при жътвата, показват че добивите от тях са най-високи.

Конвенционалните хибриди на Пионер, които  на това демополе са показани в отделна група парцели, са също с много висок добивен потенциал  и това се видя от резултатите при жътвата им. Във влажна година те се отблагодаряват с много високи добиви.

Ако трябва да обобщя, осреднените добиви от царевичните хибриди на Пионер , получени днес на това поле, бяха в следните граници – най-ниските – 1270 кг/дка; най-високите – 1664 кг/дка. При една хубава година, добив от 1270 кг/дка при всички положения изплаща капиталовите вложения за производство и осигурява наистина висока печалба. При останалите хибриди с добив от над 1400, 1500 кг/дка и повече, печалбата е много по-голяма.

Направихме откритата жътва точно поради тази причина – земеделските производители сами да се уверят какъв е добивният потенциал на нашите хибриди, в т. ч. и на новите. За идващия сезон, по време на техническите семинари, ще предоставим на фермерите  нови дипляни с обобщени данни на добивите през 2018 г. от всички региони на страната.

-       -   Благодаря, Ви!

 

На снимката: Иван Дражев, Продуктов мениджър „Семена и растителна защита“ във фирма Пионер Семена България

Б. р. – В интервюто са използвани отговори на въпроси и от други медии.